Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update Europees en nationaal beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Tweede Kamer stemt in met afschaffing saldering
De Tweede Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. De PvdA en GroenLinks stemden tegen. Het is nu aan de Eerste Kamer om te bepalen of de afbouw daadwerkelijk start op 1 januari 2025. Het kabinet hoopt op steun van PvdA en GroenLinks om de wetswijziging door de Eerste Kamer te loodsen, waar de coalitie momenteel geen meerderheid heeft. Met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht – en daarmee ook de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer – is de timing van de behandeling van het wetsvoorstel in de senaat dus van groot belang.

Een motie van D66’er Boucke om per 1 januari 2025 peer-to-peer-levering tussen huishoudens mogelijk te maken is ook aangenomen. Peer-to-peer-levering houdt in dat huishoudens onderling stroom kunnen gaan uitwisselen, zonder tussenkomst van derden. Verder komt er een extra evaluatiemoment voor de salderingsregeling; een moment dat ook door Stroomversnelling zal worden aangegrepen om kritisch te reflecteren op de ontwikkelingen rond saldering. Ten slotte zorgt een amendement van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger ervoor dat netbeheerders gegevens over energieverbruik kunnen uitwisselen met omgevingsdiensten. Dit moet het toezicht op de energiebesparingsplicht van bedrijven vergemakkelijken.

Zie voor meer informatie over ingediende moties dit overzicht van Solar Magazine.


Minister Jetten kondigt strengere energiebesparingsdoelen aan
Uit onderzoek van TNO blijkt dat koersen op het klimaatdoel van 55% CO₂-reductie in 2030 voor Nederland onvoldoende is om aan de Europese besparingsdoelen te voldoen. Daarom zal minister Jetten in de komende maanden scherpere nationale doelen voor energiebesparing vaststellen. De minister stelt ook nieuwe sectorale doelen in het vooruitzicht, onder andere voor de gebouwde omgeving. Maar eerst moet de lopende Europese besluitvorming over een nieuw energiebesparingsdoel worden afgerond.

Momenteel onderhandelen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement nog over de energy efficiency directive (EED). Die onderhandelingen gaan over de hoogte van het primaire doel, en over de vraag of dat doel bindend of indicatief wordt, zo schrijft minister Jetten in een Kamerbrief.

Maar wat de uitkomst van deze onderhandelingen ook wordt, Nederland moet er een tandje bijzetten. Volgens de minister toont het TNO-onderzoek aan dat er voldoende technisch besparingspotentieel is in Nederland om de voorgestelde energiebesparingsdoelen uit de EED te kunnen halen, maar er is “nog meer inzet op energiebesparing nodig”.

Zie ook: Europees Parlement stemt voor ambitieuzere EPBD

Deel dit bericht via social media: