Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update nationaal en Europees beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Stroomversnelling doet aanbevelingen voor betaalbaarheidstoets Wgiw
Op 23 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om lokale regels te maken om de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie uit te voeren. Als de Eerste Kamer ook instemt, gaat de wet in op 1 januari 2025. In het voorstel worden de contouren geschetst van een betaalbaarheidstoets die burgers extra bescherming biedt bij de overstap naar een aardgasvrije woning. Stroomversnelling doet vijf aanbevelingen om te komen tot een goede uitwerking van deze betaalbaarheidstoets:

1. De woonlastenimpact voor bewoners moet leidend zijn voor de toets op betaalbaarheid.
2. Indien er sprake is van energiearmoede moet de overstap minimaal woonlastenneutraal, maar bij voorkeur woonlastenpositief uitwerken.
3. Neem de gevoeligheid van de technische oplossing voor energieprijs-fluctuaties mee in de overwegingen. Verlaag deze gevoeligheid bij voorkeur door energiebesparing als leidend principe te hanteren, in lijn met het EU-principe Energy Efficiency First.
4. De overstap naar aardgasvrij moet zowel betaalbaar áls financierbaar zijn. Als de woonlastentoets niet binnen de bandbreedte valt (al dan niet met toepassing van subsidies) óf als de oplossing niet voor iedereen financierbaar is, dan kan er geen aardgasvrij-besluit worden genomen.
5. Bij de betaalbaarheidstoets moet worden uitgegaan van woningtypen, gemiddelde energiegebruiken en gemiddelde kosten, om een en ander werkbaar te houden. Als de situatie op individueel niveau anders uitpakt, zou er voor kwetsbare huishoudens een toeslag/afslag georganiseerd kunnen worden.

Zie ook
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
Stroomversnelling doet vijf aanbevelingen voor betaalbaarheidstoets Wgiw

Internetconsultatie Besluit collectieve warmte loopt nog tot 21 mei
Het Besluit collectieve warmte is een nadere uitwerking van het wetsvoorstel Wet collectieve warmte. Met dit besluit wordt onder meer invulling gegeven aan de procedure en besluitvorming over de aanwijzing van een warmtebedrijf en worden regels gesteld over restwaarde, restwarmte, duurzaamheid en leveringszekerheid. Tot slot worden met dit besluit ook de eerste fases van de tariefregulering verder uitgewerkt. De Internetconsultatie loopt nog tot 21 mei.

Deel dit bericht via social media: