Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update nationaal en Europees beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Mogelijk al in 2024 ISDE voor ventilatie
Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen juli deze brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bevestigt dat er een onderzoek plaatsvindt naar uitbreiding van de ISDE-regeling met ventilatiesystemen. De minister schrijft: “Hierbij wordt gekeken naar doelmatigheid, budgettaire dekking, de precieze voorwaarden en de uitvoerbaarheid van de regeling. Ook wordt de eventuele wijziging besproken met stakeholders. De uitkomsten hiervan zouden per 2025 ingevoerd kunnen worden. Daarbij wordt bezien of een wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 kan gelden.”

Het vakblad Installatie schrijft in een reactie dat fabrikantenkoepel Binnenklimaat Nederland positief reageert. Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland: “De praktijk is dat de bestaande bouw voor een groot deel uit woningen bestaat waar helemaal geen mechanische ventilatie aanwezig is of zeer verouderde mechanische ventilatiesystemen aanwezig zijn. Moderne ventilatiesystemen kunnen daarom ook een energiebesparende maatregel zijn, naast dat ze essentieel zijn voor een gezond binnenklimaat.”

Er zijn op dit moment al een aantal subsidies voor energiezuinige ventilatiesystemen. Er is een regeling voor VvE’s, particuliere verhuurders en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast kunnen gemeenten middelen uit de Specifieke uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie gebruiken voor ventilatiemaatregelen. Met de ISDE zou er ook voor individuele woningeigenaren een regeling beschikbaar komen.

‘Kamer mogelijk fout geïnformeerd over terugverdientijd zonnepanelen’
Solar Magazine meldde eind augustus dat demissionair minister Jetten de Tweede Kamer mogelijk fout heeft geïnformeerd over de terugverdientijd van zonnepanelen bij afbouw van de salderingsregeling. Roland van der Klauw (Wocozon) legt uit wat er aan de hand is in een interview met het vakblad.

Tijdens het Kamerdebat over de afbouw van de salderingsregeling stond het (geactualiseerde) onderzoek van TNO centraal, waaruit vorig jaar juni bleek dat de terugverdientijd ook bij de afbouw van saldering minder dan 7 jaar blijft.

Van der Klauw betoogt dat de berekeningen in dat TNO onderzoek niet overeenkomen met de resultaten van een tweede TNO onderzoek, dat later is uitgevoerd in opdracht van minister Jetten naar aanleiding van een alternatief marktvoorstel van branchevereniging Holland Solar.

“De minister heeft in het debat met de Tweede Kamer meermaals bevestigd dat de uitkomst van het eerste onderzoek de beste weerspiegeling is van de werkelijkheid”, aldus Van der Klauw. “Tegelijkertijd verzweeg hij dat TNO in augustus 2022 – nota bene op verzoek van het ministerie – al een andere opvatting had over welke marktprijzen als referentie genomen moesten worden, dat is na te lezen in de Kamerstukken. Als de echte markttarieven maar 57 procent zijn van de energietarieven waarmee TNO eerst gerekend heeft, dan is de terugverdientijd echt geen 7 jaar. Mijn conclusie is dan ook dat minister Jetten de Tweede Kamer vrijwel zeker foutief heeft geïnformeerd.”

Lees hier het volledige interview met Roland van der Klauw.

Deel dit bericht via social media: