Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verantwoorde hypotheekruimte voor Nul op de Meter-woningen

Tot onze vreugde is er een verhoogde hypotheekruimte voor Nul op de Meter-woningen. Toch maken wij ons zorgen over de hypotheekverstrekking voor woningen met een slechte tot zeer slechte energieprestatie, waarbij er vrijwel geen rekening wordt gehouden met de hoogte van woonlasten. Daardoor dreigen er nu nog altijd onverantwoord hoge hypotheekverstrekkingen.

Financieringslastpercentages

Jaarlijks worden de financieringslastpercentages vastgesteld, op basis waarvan de maximale hypotheekruimte wordt bepaald voor particulieren die een aankoop- of verbouwingshypotheek willen verkrijgen.

Voor de vaststelling hiervan hanteert het Nibud een model, waarbij een aantal inputparameters en variabelen worden gebruikt die van invloed zijn op het besteedbaar inkomen gerelateerd aan de vaste en variabele lasten van een huishouden. De energielasten van bewoning wordt doorgaans hierbij uniform (forfaitair) vastgesteld, onafhankelijk van de uitvoeringskwaliteit van de desbetreffende woning; afgeleid van een woning met energielabel C.

Additionele hypotheekruimte voor nieuwbouw

Omdat het Nederlands beleid ten aanzien van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen succesvol heeft geleid tot verlaagde energielasten is in 2013 een additionele hypotheekruimte van € 8.000 (bovenop de normale hypotheekruimte bepaling) mogelijk gemaakt voor de financiering van woningen met label A++ of hoger.

Resultaten vanuit het programma “De Energiesprong” en het marktinitiatief “De Stroomversnelling”, hebben sinds 2014 geleid tot het beschikbaar komen van concepten voor woningen die op jaarbasis evenveel eigen energieopwekking kennen als benodigd voor normale bewoning door een gemiddeld gezin.

Meer hypotheekruimte voor Nul op de Meter-woningen

Sinds 1 januari 2014 is er een tweede uitzondering gemaakt op de maximale hypotheekhoogte bepaling voor Nul op de Meter-woningen, oftewel volledig energieneutrale woningen. Voor dergelijke woningen mag in 2016 een additionele hypotheekruimte van € 27.000 bovenop de reguliere hypotheekruimte worden afgegeven. Met name voor nieuwbouw Nul-op-de-Meter woningen blijkt er ondertussen een stijgende vraag naar hypotheken waarbij van deze ruimte gebruik gemaakt mag worden.

Verlaging in 2017

Uit de publicatie van de voorgenomen wijziging blijkt dat de additionele ruimte voor Nul-op-deMeter woningen ten opzichte van de gemiddelde hypotheekruimte in 2017 beperkt zal worden tot €25.000 i.p.v. de €27.000.

De opgegeven reden voor een verlaging van €2000 is gelegen in de gedaalde elektriciteitsprijzen, welke voor 2016 zullen leiden tot een energierekening die gemiddeld €100 lager uitvalt. Het hypotheekequivalent (30 jaar hypotheek met annuïtaire aflossing) van 100 euro is echter slechts €1500. Een verlaging van €2000 is objectief gezien dus te hoog.

Wat is een verantwoorde hypotheekruimte?

De centrale vraag: wat is een verantwoorde hypotheekruimte bezien vanuit de invloed van de (kwaliteitsaspecten van de) woning op de woonlasten? Na hypotheeklasten zijn energielasten de hoogste woning-gerelateerde lasten die de totale woonlasten beïnvloeden. Lees onze volledige reactie op de voorgenomen wijziging en onze mening over een verantwoorde hypotheekruimte.

Deel dit bericht via social media: