Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Wethouder Tilburg: ‘NOM is nu nog te duur’

Tilburg heeft ervaring opgedaan met de eerste maatregelen om Nul op de Meter (NOM) mogelijk te maken. Momenteel richt de gemeente zich op maatregelen die zich snel terugverdienen, zoals isolatie en zonnepanelen. ‘NOM is nu nog te duur’, zegt wethouder wonen en energietransitie Oscar Dusschooten.

Dusschooten heeft wel eens een lintje doorgeknipt bij een NOM-woning. “Als ik dan hoor dat het circa honderdduizend euro kost om een woning energieneutraal te maken, betwijfel ik of dat verstandig is. Dat is echter geen reden om stil te zitten. Er is nog genoeg te doen, en dat doen we ook. We nemen milieumaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat is slimmer, omdat de volgende stappen dan rendabeler worden. Dat hebben we geleerd van de NOM-woningen.”

Hoe pakt Tilburg de wijktransitie aan?

“Dat is een lastig verhaal. We zijn bezig met wijkplannen, maar we weten nog niet welke kant het opgaat. Het is nog onduidelijk wat de energiedrager van de toekomst wordt. We oefenen met projecten en doen ervaringen op met dingen die werken of niet werken. Het naar nul-op-de-meter brengen van woningen is leuk, maar in de praktijk zijn we daar niet mee bezig, omdat het zo vreselijk duur is met de huidige technieken. We richten ons momenteel op de particuliere huizenbezitters, door ze te helpen hun woningen te verduurzamen.”

Hoe helpt de gemeente particulieren?

“De gemeente heeft de website ‘Aan de slag met je huis’ gelanceerd, met adviesgesprekken, kostenramingen en modeloffertes. Daarnaast bieden we de duurzaamheidslening en de verzilverlening. Die zijn in de praktijk niet voor iedereen beschikbaar: 20 procent van de inwoners in Tilburg heeft een te laag inkomen. Daarom denken we aan een slimme financieringsoptie, waarbij inwoners de besparing op energie gebruiken om financiering te krijgen. Denk aan bijvoorbeeld een situatie met woonlasten van 100 euro per maand, waarvan na investering in duurzaamheidsmaatregelen nog 25 euro overblijven aan lasten. Die 75 euro kunnen bij gelijkblijvende woonlasten ingezet worden voor rente en aflossing. Ook al vindt het ministerie van BZK deze baatbelasting geen geschikt instrument, ik stel toch voor om hiermee te experimenteren.”

Wat vindt u van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken?

“Dat is een goed idee van het ministerie van BZK. De proeftuinen zijn best divers. Ik hoop dat we leren van de ervaringen. Ik stel voor om de geleerde lessen aan te bieden aan de minister, zodat de 354 andere gemeenten fouten kunnen voorkomen bij het aardgasvrij maken van wijken.”

Gelooft u in de wijkgerichte aanpak?

“Zeker, daar geloof ik in. Soms moet de aanpak kleinschaliger, bijvoorbeeld op buurtniveau. We zoeken daarin een vliegwielachtige ontwikkeling. Lastig is dat woningen heel divers zijn. Dat maakt een uniforme aanpak kansloos. Het gaat beter als we de renovaties combineren met het opknappen van de buurten. Dan hebben we ook sneller een gesprek met bewoners.”

Tilburg koos voor Quirijnstok als proeftuin. Waarom?

“De gemeente koos Quirijnstok, omdat de wijk beschikt over diverse typen woningen, waardoor er veel te leren is van de verschillen in aanpak. Als eerste gaat de Mozartflat van het aardgas af. De flat uit 1972 is al aangesloten op het warmtenet. De 256 woningen koken nog op aardgas, maar die gaan elektrisch koken. De renovatie valt echter ingrijpender uit dan verwacht, omdat twee jaar geleden betonrot is ontdekt op de balkons. Zo komt er onder meer een andere constructie van het balkon en er komt een serre bij, die kan worden geïsoleerd met een eigen bijdrage van de bewoners.”

Welke woningen volgen na de Mozartflat?

“In de tweede fase komen 24 rijtjeswoningen aan de Beethovenlaan en Offenbachstraat aan bod. Deze woningen hadden een dak met asbest. Het asbest wordt verwijderd als we de huizen isoleren. De renovatie naar all-electric stond gepland voor 2024, maar op dit moment onderzoeken we welk alternatief voor aardgas haalbaar is en kijken we naar de financieringsmogelijkheden voor de woningeigenaren. In de derde fase maken we de sprong naar de rest van de wijk, waaronder 177 woningen van Vesteda. We onderzoeken samen met de bewoners de mogelijkheden een deel van de woningen aardgasvrij te maken. Kunst hierbij is om maatregelen uit het meerjarenonderhoudsplan te combineren met koppelkansen. Dat gaat met vallen en opstaan. Zo doen we ervaringen op.”

Hoe gaat Tilburg om met gespikkeld bezit?

“We nemen woningeigenaren mee in de duurzame renovaties, zodat we alle woningen in één keer kunnen renoveren. Dat doen we in samenwerking met de woningcorporatie. Energiecoöperaties die vanuit burgers zijn opgezet kunnen daarbij ondersteunen, zoals met de informatieavonden waarvoor de gemeente de rekening kan overnemen.”

Wat is de beste manier om bewoners te benaderen?

“Hoe dichterbij de mensen, hoe fijner. Daarom juichen we het ook toe dat mensen actief worden in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de Mozart-flat zagen we een bijzondere dynamiek binnen de VvE. Een deel van de eigenaren heeft wel de middelen, maar niet alle eigenaren zijn daar even open over. Daarom is het ook fijn als er een collectieve oplossing bestaat, in de vorm van een financiële regeling. Daardoor kan de Mozartflat in één klap van het aardgas af.”

Wat is de grootste hindernis?

“Dat is een gebrek aan gevoel voor urgentie. Belangrijk is dat we mensen een handelingsperspectief bieden, door ze te voorzien van kennis, een netwerk en financiële opties. Toch wil ik het relativeren: we zitten pas aan het begin van de energietransitie. Tilburg wil in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we nog 25 jaar hebben te gaan. Aan de andere kant moeten we nu wel stappen zetten. De focus ligt voor ons op de slimme stappen, zoals goed isoleren en het dak vol met zonnepanelen leggen. Daar krijgen we geen spijt van en daarmee kunnen we onze CO2-uitstoot direct verlagen.”

Verwacht u dat het lukt, Tilburg in 2045 energieneutraal?

“Daarvoor geldt het credo van Pipi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. We hebben heel Nederland binnen tien jaar aan het aardgas gekregen, dus het moet geen probleem zijn om voor 2045 van het aardgas af te komen. Ik verwacht dat het lukt.”

Lees op Energielinq.nl over de praktijkcases voor nul-op-de-meter in Tilburg