Artist impression NOM-concept van Renolution en Ibis Power

Hoogbouw

Nul-op-de-meter richt zich met name op laagbouw, terwijl juist in de verduurzaming van hoogbouwflats veel winst te behalen valt. Stroomversnelling werkt aan oplossingen en startte hiervoor de ontwikkeltafel Hoogbouw. De ontwikkeltafel Hoogbouw is onderdeel van het Stroomversnelling-innovatieprogramma.

De uitdagingen

De ontwikkeltafel Hoogbouw werkt samen met leden aan oplossingen om hoogbouw die bestaat uit meer dan vijf woonlagen naar nul-op-de-meter (NOM) te renoveren. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe maken we de EPV-wetgeving toereikend voor de hoogbouw als we duurzame opwekking nabij het gebouw toestaan? Op welke wijze is virtueel salderen toepasbaar? Hoe creëren we voldoende draagvlak onder de bewoners voor een NOM-renovatie in een complex met verschillende culturen en leeftijden? Wat is nu de juiste TCO berekening om een NOM-renovatie te vergelijken met een label B-renovatie daarbij rekening houdend dat we straks van het aardgas afgaan? Welke renovatieconcepten zijn opschaalbaar naar andere bouwsystemen?

De ontwikkeltafel Hoogbouw verbindt mensen en kennis om oplossingsgericht aan de slag te gaan met bovenstaande hoogbouwuitdagingen. Dit gebeurt onder andere tijdens de samenwerkdagen. Twee leden, IBIS Power en Renolution, wisten elkaar tijdens de ontwikkeltafel al te vinden. Zij signaleerden de behoefte aan een totale oplossing voor alle hoogbouw in Nederland en samen ontwikkelden zij een concept voor NOM-hoogbouw met 10 woonlagen.

Lopende projecten

Samen met woningcorporatie Portaal en RVO worden de mogelijkheden van virtueel salderen onderzocht. De haalbaarheid van toepassingen als de postcoderoos, mandeligheid, toepassing van de experimentenwet en het opzetten van een gebruikersenergiebedrijf worden onderzocht en met elkaar vergeleken.

Fysieke elektriciteitsdistributiemogelijkheden hebben ook de aandacht. Met de Haagse Hogeschool werken we aan een TKI Urban Energy-voorstel om verschillende distributiemogelijkheden in de hoogbouw te demonstreren.

Woningcorporaties Portaal en Stadlander, aanbieder DuraVermeer en Stroomversnelling schrijven gezamenlijk aan een pleidooi voor een EPV Hoogbouw voor BZK.

De ontwikkeltafel Hoogbouw heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool Utrecht voor de inzet van studenten. In september gaat een groep studenten met verschillende achtergronden aan de slag met het vraagstuk: Wat is het technische en economische effect van schil-geïntegreerde energie-opwektechnologieën voor een gebouw? En wat is het effect op het welzijn en leefbaarheid van de omgeving als zo’n gebouw is gebouwd?

HOE Hoogbouw – HOogst haalbare Energieprestatie Hoogbouw  

In vijf maanden van initiatief tot en met uitvraag aan de markt!

Eind november 2018 start Stroomversnelling het tweede ontwikkeltraject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Begin 2018 startte Stroomversnelling samen met acht woningcorporaties al het eerste traject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. HOE Hoogbouw biedt een unieke kans om in vijf maanden tijd samen met experts en andere woningcorporaties uw hoogbouw renovatieopgave van initiatief te laten uitgroeien naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract. We werken in de bandbreedte van Label B tot en met NOM en energieleverend, en we gaan voor de hoogst haalbare energieambitie mogelijk!

Wanneer u meer informatie over dit traject wilt, kunt u contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider van het Hoogbouw programma: melswijk@stroomversnelling.nl