Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De Shift IV: succesvol samenwerken in de energietransitie

Thema events

In de huidige wijkaanpakken zijn we volop aan het leren en ontwikkelen, en daarin gaat het ook regelmatig mis. Hoe kan je als woningcorporatie, gemeente, bewonersinitiatief en netbeheerder succesvol samenwerken in de energietransitie? Ken je elkaars wereld voldoende? Waar loop je tegenaan in de dagelijkse praktijk en hoe los je dit samen op? Wat kan je leren van de successen en wat is de waarde van mislukkingen?

Deze vragen komen aan bod tijdens De Shift IV: succesvol samenwerken in de energietransitie. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in ieders wereld, ervaringen uit verschillende wijkaanpakken en de bouwstenen van een succesvolle samenwerking. Ook nemen we een kijkje in de keuken van grote infrastructurele projecten: omgevingsmanagement op het hoogste niveau.

De lessen van succes en de waarde van mislukkingen voor succesvol samenwerken in de energietransitie

Programma

 

  • 12.30 uur
   Inloop met lunch

 

  • 13.15 uur
   Welkom en opening
   dagvoorzitter Marcel Brosens en Ivo Opstelten, directeur Stroomversnelling
   Toelichting op het programma
   Sjoerd Klijn Velderman, Stroomversnelling

 

  • 13.35 uur
   Keynote Briljante mislukkingen
   Prof. dr. Paul Iske, Chief Failure Officer bij het Instituut voor Briljante Mislukkingen en hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de Universiteit Maastricht

   In de huidige wijkaanpakken in de energietransitie gaat lang niet alles goed. Hoewel we geneigd zijn om de focus te leggen op de successen, schuilen in iedere mislukking belangrijke leermomenten waar soms toevallige ontdekkingen uit ontstaan. Uit een analyse van vele cases, waaronder uit de Proeftuin Aardgasvrije Wijken, kwamen verschillende universele lessen of patronen naar voren. Paul Iske neemt ons mee in deze briljante mislukkingen.

 

  • 14.05 uur
   Deelsessies: vier wijkaanpakken

   Verdieping op vier praktijkvoorbeelden uit verschillende delen van Nederland, waar de wijkaanpak verder gevorderd is. (klik op de titel voor meer informatie)

   Bewoners, netbeheerders en gemeente werken samen in Berggierslanden Meppel
   In de nieuwbouwwijk Berggierslanden in Meppel nam het aantal zonnepanelen en elektrische auto’s zo sterk toe, dat het net overbelast raakte. Dit signaal van netbeheer Enexis naar de gemeente én de aanwezige energie bij bewoners om te verduurzamen vormden de start voor een wijkaanpak naar aardgasvrij. Samen met inwoners, netbeheerder, woningcorporaties en bewonersinitiatief duurzaam Berggierslanden stelde de gemeente een wijkuitvoeringsplan op. De eerste bewoners zijn inmiddels overgestapt op warmtepompen en vooruitlopend op een all-electric aardgasvrije wijk wordt het elektriciteitsnet nu verzwaard. Hoe werken gemeente, netbeheer en duurzaam Berggierslanden hierin samen? Wat is de kracht van de samenwerking en deze wijkaanpak? Tegen welk ‘dagelijks gedoe’ lopen zij aan in de wijkaanpak en in de onderlinge samenwerking? En wat kunnen andere wijken leren van deze aanpak? Daar vertellen Peter Hamming, beleidsadviseur duurzaam bij gemeente Meppel, Henk Schimmel, senior partner energietransitie bij Enexis en Judith van Elderen van bewonersinitiatief Duurzaam Berggierslanden je meer over.

   Duurzame warmte voor en door de bewoners van de Benedenbuurt Wageningen
   Toen enkele bewoners uit de Benedenbuurt in Wageningen in 2016 hoorden dat de riolering in de wijk aan vervanging toe was, ontstond het idee voor een lokaal warmtenet. In 7 jaar tijd is dit idee uitgegroeid van bewonersinitiatief Stichting Benedenbuurt, naar een proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken en de lokale warmte coöperatie WOW die samen met gemeente Wageningen en warmteleverancier Kelvin eigenaar is van het warmtebedrijf WOW. Maar liefst 83% van de bewoners, huur en koop, doet mee aan het warmtenet! Wanka Lelieveld, bewoner en initiatiefnemer van coöperatie WOW, deelt de opgedane kennis en ervaringen uit de Benedenbuurt. Hoe werken Stichting Benedenbuurt, gemeente Wageningen, de woningcorporatie en warmteleverancier hierin samen? Wat is het succes van deze wijkaanpak en de hoge deelname van bewoners aan het warmtenet? Welke hobbels zijn zij tegengekomen in het proces? En wat kunnen andere wijken hiervan leren?

   Nieuwe energie voor Groenoord
   De gemeente Schiedam maakt de stad wijk voor wijk aardgasvrij. Dat doen ze vanuit een ‘green deal’ die gesloten is tussen de Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de woningcorporatie Woonplus Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte Koude B.V. en netbeheerder Stedin. De eerste wijk is Groenoord en het initiatief heet dan ook ‘Nieuwe energie voor Groenoord’. Eneco legt hier een warmtenet aan. Woningen en andere gebouwen kunnen er vanaf 2024 ook op aansluiten voor verwarming en warm tapwater. Het warmtenet brengt via de ‘Leiding over Noord’ restwarmte van bedrijven en de afvalcentrale in Rotterdam naar Groenoord. In combinatie met elektrisch koken kunnen Groenoorders dan aardgasvrij wonen. 2024 is heel dichtbij.
   Hoe staat het nu met het wijkinitiatief? Hoe hebben partijen samengewerkt om dit mogelijk te maken? Welke kansen zijn er verzilverd zijn en welke barrières opgelost? De wijk Groenoord kent veel VvE’s. Welke rol neemt de gemeente bij het helpen van de VvE’s en hoe pakt Woonplus dit aan wanneer zij ook mede-eigenaar zijn?
   Annemarie Nolson, programmamanager wijkvernieuwing Groenoord bij Woonplus en Laetitia Ouillet, programmamanager Nieuwe Energie Groenoord voor de gemeente Schiedam vertellen je waar zij tegenaan liepen en welke stappen ze hebben gezet.

   Verduurzaming van de wijk ‘t Ven Eindhoven
   Op sportpark Strijp komt een multifunctioneel en duurzaam sportveld te liggen. En onder het kunstgras komt een collectorveld. Dat wordt later aangesloten op de gemeentelijke Warmte Koude Opslag (WKO). Hiermee kunnen ca. 100-150 woningen verwarmd worden. Dat is uniek in Nederland: nog nergens is de combinatie van collectoren met bodemopslag op deze manier toegepast. Maar dit was niet het plan waarmee ‘t Ven gestart is. Er zou een biomassacentrale komen! Het oorspronkelijke uitvoeringsplan bleek financieel niet haalbaar door een onoverbrugbaar verschil door de hogere kosten van het uitbreiden van het warmtenet. Ook de timing bleek niet meer haalbaar vanwege nieuwbouwplannen die gerealiseerd worden. Door geweldige samenwerking en een nieuwe aanpak, warmteopwekking via sportveld, is een doorstart gemaakt met het verduurzamen van ‘t Ven. In april van 2023 wordt gestart met de aanleg van een thermisch sportveld dat gekoppeld is aan de bestaande WKO. De opschaalpotentie naar andere sportvelden in Eindhoven is groot! Succesfactoren als timing, vertrouwen, transparantie en durf, met het duurzaamheidspact als drager, maakten van deze ommezwaai een succes! Eva van Enk is Projectleider Energietransitie voor de gemeente Eindhoven en Roland Otto is Gebiedsregisseur bij Woonstichting ‘thuis. Zij vertellen je over de samenwerking, de ommezwaai en de kansen die zij zien.

  • 15.00 uur
   Pauze

 

  • 15.30 uur
   Takeaways uit de deelsessies

 

  • 15.45 uur
   Interview omgevingsmanagement in de infra
   Anica Kortland, zelfstandig omgevingsmanager en Boukje Witten, omgevingsmanager Neuf & Associates

   Het omgevingsmanagement is ontstaan bij de aanleg van grote infrastructurele projecten. In de energietransitie is hier steeds meer aandacht voor. Wat kunnen we leren van de jarenlange kennis en ervaring uit de infra? Anica Kortland en Boukje Witten zijn twee zeer ervaren omgevingsmanagers en delen hun werkwijze en ervaringen met onder meer de ontwikkeling van het stationsgebied Ede, de renovatie van bruggen in hartje Amsterdam en de aanpak van de Zuidas.

 

  • 16.05 uur
   Dynamisch dilemmadebat

 

  • 16.25 uur
   De Shift IV en verder…

 

 • 16.30 uur
  Borrel

Deel dit bericht via social media: