Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De Shift II: hoe krijg je de energietransitie gepland?

Thema events

6 Woningcorporaties delen ervaringen

Welke stappen moet een woningcorporatie zetten om de energietransitie gepland te krijgen? Dat was de centrale vraag tijdens het online event De Shift, dat Stroomversnelling in april organiseerde. Op 11 november komt er een vervolg. Deze keer gaan we het hebben over de praktijk, de daadwerkelijke uitvoering. We doen dat aan de hand van de praktijkervaringen van zes woningcorporaties. Hoe zet je de stappen, hoe krijg je je eigen organisatie mee en hoe ga je om met externe factoren die je planning vertragen of belemmeren?

de Alliantie, Vivare, Casade, Woonstichting Valburg, Woonconcept en deltaWonen zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan met de integrale programmering van de energietransitie in hun bezit. In november delen ze hun inzichten en ervaringen. In het programma besteden we volop aandacht aan de feiten en resultaten en worden samen met inspirerende sprekers de kansen en belemmeringen die een succesvolle start bevorderen of juist in de weg staan, ontleed.

Kortom, De Shift II helpt je om jouw rol in de energietransitie op de juiste manier in te vullen.

Programma
 • 10.00 uur
  Terugblik De Shift I

   

 • 10.05 uur
  Opening
  Leen van Dijke en Jacqueline Cramer 

  Het slagen van de energietransitie is in ieders belang. Wat is er nodig om dit te realiseren? Leen van Dijke gaat in gesprek met hoogleraar Duurzaam Innoveren en oud-minister Jacqueline Cramer.

   

 • 10.20 uur
  Lancering handreiking ‘De energietransitie gepland krijgen’ met praktijkervaringen van corporaties
  Simon Verduijn

  Lancering van de handreiking die Stroomversnelling samen met de Alliantie, Vivare, Casade, Woonstichting Valburg, Woonconcept en deltaWonen heeft gemaakt. De handreiking heeft als doel om de reeds opgedane kennis en ervaringen over het plannen, programmeren en inkopen van de energietransitie die de koplopers hebben opgedaan, te delen om zo met de ambitie “een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050” gezamenlijk aan de slag te kunnen.  

   

 • 10.30 uur
  Woningcorporaties aan het woord
  • Sessie 1: de Alliantie – Ketensamenwerking NXT level, modulair naar COneutraal
   Tamara van de Graaf en Dennis Rutges (Rutges Vernieuwt)

   Tamara en Dennis nemen je mee in hoe je als corporatie samen met ketenpartners programmatisch toewerkt naar CO₂-neutraal in 2050. Modulair verduurzamen op natuurlijke momenten in een integraal programma is de rode draad. Belangrijke thema’s hierbij zijn de transitie van organisatie, werkwijze en denken, een scherp databeheer, proeftuinen voor innovaties en samen programmeren.

    

  • Sessie 2: Woonstichting Valburg – ‘Hoe een kleine, wendbare woningcorporatie betaalbare (nul op de) meters maakt’
   Rob Swartjes en samenwerkingspartner Dennis Dijkhof (Dijkhof Bouw)

   Waar een kleine organisatie groot in is! Dát staat centraal in het verhaal van woonstichting Valburg. Door benutten van de wendbaarheid en snelle slagkracht van een kleinere woningcorporatie betaalbare (nul op de) meters maken, op basis van scenario analyses.

    

  • Sessie 3: Woonconcept, Vivare en deltaWonen: van programma naar menukaart
   Marien Schouls, Jaya Sicco Smit en Wim Wijnhoud

   Hoe vertaal je een abstracte duurzaamheidsdoelstelling naar concrete en opschaalbare maatregelen? Woonconcept ontwikkelt hiervoor een duurzaam aanbod, dat verder gaat dan energietransitie met een centrale plaats voor de bewoner. deltaWonen ziet de energietransitie als katalysator voor kwaliteitsverbetering en woongeluk voor de bewoner. Bij Vivare is duurzaamheid geen doel op zich, maar iets dat door alle werkzaamheden en strategische doelstellingen heen loopt.

    

  • Sessie 4: Woningcorporatie Casade – Bouwstromen op basis van no-regret naar bouwdelen
   Sean Vos 

   Een noodzakelijke dakvervanging als aanleiding van een programmatische bouwstroom aanpak op bouwdelen, met alle voorzieningen om later spijtvrij maatregelen toe te voegen. Dit is hét hoofdthema van het verhaal dat Sean Vos gaat delen. Casade is inmiddels vergevorderd in dit programma en deelt graag de geleerde lessen over het Dak-En-Stroom (Dakenstroom) programma.

    

  • Sessie 5: Stroomversnelling – Belemmeringen van de energietransitie vanuit bestuurlijk perspectief
   Leen van Dijke en Klaas Vegter 

   Wat moeten de duurzame agenda en concrete acties zijn voor politiek Den Haag? Wat zou je politici mee willen geven? Welke belemmeringen ervaar je nu waardoor je grote stappen niet kan doen? Met de resultaten uit deze sessie gaan we aan de slag.

    

 • 11.20 uur
  Keynote door Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad

  Hoe het kan dat steeds meer mensen zich zorgen maken over het klimaat, maar nog niet iedereen massaal klimaatvriendelijke keuzes maakt? Welke ‘shift’ is nodig? Met zijn lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad richt Reint Jan Renes zich op de gedragsverandering die nodig is voor een transitie naar een leefbare, klimaatneutrale samenleving.

   

 • 11.45 uur
  Update over het Klimaatakkoord, Standaard & Streefwaarden, de  Energieprestatievergoeding en Wet kwaliteitsborging
  Klaas Vegter en Niels Sijpheer

  ‘Hot news’! Op geheel eigen wijze geven Klaas Vegter en Niels Sijpheer een update over de laatste ontwikkelingen van deze onderwerpen.

   

 • 11.55 uur
  Besturen van de energietransitie – panelgesprek
  o.l.v. Leen van Dijke en Sjoerd Klijn Velderman

  Karin Priem (Casade), Bert Krikke (VTW, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties), Menno van der Veen (deltaWonen), Maartje Brans (de Alliantie) en Marc Jansen (Woonstichting Valburg) in gesprek over het besturen van de energietransitie. Hoe krijg je het bestuur van je corporatie mee? Hoe neem je de Raad van Commissarissen of Toezicht mee? Wat kan je als bestuurder doen om je organisatie te faciliteren? En welke invloed kan je intern en extern uitoefenen om de energietransitie gepland te krijgen? Onder leiding van Leen van Dijke en Sjoerd Klijn Velderman gaan we in gesprek om antwoord te vinden op deze prangende vragen.

   

 • 12.20 uur
  Afronding & vervolg
  Sjoerd Klijn Velderman en Simon Verduijn 

  De Shift II eindigt hier natuurlijk niet! Sjoerd Klijn Velderman en Simon Verduijn vatten de dag samen en geven een doorkijk naar de follow-up! Wat kunnen we met de opgedane kennis en inzichten? 

  In het voorjaar van 2022 organiseren we een kennisdeel-sessie van en voor corporaties: ‘Vraag ze de kleren van het lijf!’. En natuurlijk sorteren we voor op De Shift III, eveneens in het voorjaar van 2022, met als onderwerp: bestuurlijke complexiteit.

 

De Shift II richt zich op:

 • bestuurders, vastgoedmanagers, assetmanagers en portfolio managers van woningcorporaties
 • adviseurs en adviesbureaus
 • directeuren en bedrijfsleiders van bouwers

De Shift II vindt online plaats op het Zoom-platform.

Heb je vragen over dit event, neem dan contact op met Niels Sijpheer (06 10444798) of José van der Loop (06 14610716).

Deel dit bericht via social media: