Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag 7 oktober

Samenwerkdagen

Na een aantal online edities staat voor 7 oktober de eerste fysieke Samenwerkdag sinds 2019 op de kalender. Een Samenwerkdag waarbij actuele onderwerpen aan bod komen en wordt ingezoomd op de contouren van EPV 2.0. Naast kennisdeling deze editie ook weer volop ruimte om te netwerken.

Programma

  • 13:00-14:00 inloop en lunch
  • 14:00-14:40 plenaire aftrap met:

o Belangwekkende ontwikkelingen rondom de uitvoering van het Klimaatakkoord

o Sneakpreview De Shift-II: De energietransitie gepland krijgen, tijdens De Shift II op 11 November zullen 6 corporaties hun kennis delen over hoe ze dat aangepakt hebben. Een kleine sneakpreview wat ons 11 November gepresenteerd wordt krijgen jullie op de Samenwerkdag.

o Campagne en Programmatische aanpak hoog-niveau renovatie: Veel partijen lijken elkaar aan te praten dat de reductie van de warmtevraag van woningen onbetaalbaar is en teruggegrepen moet worden op de oude ‘label B’ benadering. Stroomversnelling en haar leden hebben echter laten zien dat het belang van serieuze vraagreductie niet onderschat mag worden ook vanuit betaalbaarheidsperspectief. Plenair gaan we kort in op de op handen zijnde plannen rond dit onderwerp.

  • 14.40-14.55 live netwerkcarrousel

Na diverse online edities van de Samenwerkdag gaan we elkaar weer live ontmoeten. Om contact te leggen met nieuwe leden en de banden weer aan te halen met bestaande leden brengen we de bezoekers van de Samenwerkdag met elkaar in contact in de live versie van een netwerkcarrousel.

  • 14:55-15:35 1e ronde parallelle verdiepingssessies:

o   In gesprek met BZK omtrent de ontwikkeling van EPV 2.0: het zal de meeste leden van Stroomversnelling niet ontgaan zijn dat de EPV op de rol staat voor een stukje modernisering om deze beter en breder toepasbaar te maken. Eveline Molier zal een toelichting geven over de huidige stand van zaken en met Stroomversnellers in gesprek gaan over belangrijke keuzes omtrent onderwerpen als de Hoogbouw maar ook de rol van Monitoring.

o   De individuele aanpak in de wijkaanpak: De wijkaanpak is een aanpak waarbij een specifiek gebied als uitgangspunt wordt genomen. Daarbinnen kan echter ook een individuele aanpak gewenst zijn voor particuliere woningeigenaren. Tegelijkertijd hebben gemeenten steeds vaker een gemeentebrede aanpak voor individuele huishoudens. Die twee routes op elkaar afstemmen is dan ook puzzelen. In deze deelsessie delen we ervaringen van koplopers en gaan we in gesprek over welke stappen en middelen nodig zijn om deze puzzel te leggen.

  • 15:35-15:50 pauze
  • 15:50-16:30 2e ronde parallelle verdiepingssessies:

o   Invloed van wijkscenario’s op eindgebruikerskosten huurder en verhuurder: Klaas Vegter en Ivo Opstelten hebben het door TNO ontwikkelde datapakket “Eindgebruikerskosten” onder de loep genomen en kwamen tot bijzondere bevindingen voor de huursector. Voer voor een goed gesprek met gemeenten en woningcorporaties.

o   Innovatieprogramma Future Factory: Een consortium van verschillende partijen waaronder partners en leden van de Stroomversnelling, neemt je mee in de bedoeling, ervaringen en eerste resultaten op weg naar 25.000 renovaties per jaar in 2025. Ben je benieuwd naar dé opschaalbare oplossingen van de toekomst, kom dan naar deze sessie.

  • 16:30-17:30 centrale afsluiting en borrel

Locatie
De Samenwerkdag van 7 oktober vindt plaats bij Basecamp in Utrecht. Tijdens de Samenwerkdag worden de dan geldende Coronamaatregelen gehanteerd. Wij verzoeken je om je persoonlijke Coronatoegangsbewijs (in de app of op papier) en identiteitsbewijs mee te nemen. Meer informatie over toegang met Coronatoegangsbewijs vindt je hier.

Deel dit bericht via social media: