Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag Bruggen slaan tussen korte en lange termijn doelen

Samenwerkdagen

Op 18 april gaan we tijdens de Samenwerkdag van Stroomversnelling samen met jullie bruggen slaan. De eerste tekenen van normering zijn al zichtbaar maar we zien knelpunten ontstaan tussen de doelstellingen op korte en lange termijn. Tijdens de Samenwerkdag willen we aan de hand van concrete casussen van onze leden inzoomen op de kansen en issues die jullie hierin tegenkomen en bruggen slaan tussen vandaag en ríchting 2050.

Concreet zien we de risico’s op twee plekken. Allereerst netcongestie: vraag en aanbod willen verder met duurzame opwek van elektriciteit en warmte maar het net zit op slot. Daarnaast het verschil in uitvoeringsbeleid tussen gemeenten en woningcorporaties. Gemeenten sturen vanuit de Transitievisies Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplannen (WUP) terwijl de woningcorporaties de verplichting hebben om E-F-G labels weg te werken. Kortom een mismatch in de balans van vraag en aanbod voor de uitvoering en een mismatch in aanpak.

Samen met jullie willen we tijdens de Samenwerkdag op 18 april kijken naar oplossingen die kunnen leiden tot versnelde uitvoeringsstromen met het gewenste resultaat op korte termijn èn gelijktijdig de 2050 doelstellingen dichterbij brengen.

 

programma

  • 9.00 uur Inloop
  • 9.30 uur Opening 
  • 9.40 uur Panelgesprek

De disbalans tussen vraag en aanbod van duurzame energie en de netcongestie die daardoor ontstaat wordt een steeds prominenter thema. Daarnaast sluit de aanpak van gemeenten (die regisseren op basis van de TVW en WUP) vaak niet aan bij de van corporaties (die op basis van de Nationale Prestatieafspraken focussen op het verduurzamen van E-F-G labels). Twee bruggen die geslagen moeten worden om de doelstellingen richting 2050 te behalen. Tijdens het panelgesprek brengen we in beeld waar we in de praktijk tegenaan lopen.

  • 10.10 uur Werksessie ronde 1

Werksessie 1: Balans in vraag en aanbod

Hoe kunnen we in onze ontwerpen bijdragen aan een balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie? In deze sessie identificeren we de kritische succesfactoren voor prestaties en processen die de balans in gebieden kunnen bevorderen.

Werksessie 2: Aanpak gestroomlijnd

Wat zijn de afspraken en processen die nodig zijn om de aanpak van gemeenten en corporaties op elkaar aan te laten sluiten? Tijdens deze sessie brengen we de randvoorwaarden in kaart die kunnen bijdragen aan het verenigen van de uitvoeringsstrategieën.

  • 11.00 uur Pauze
  • 11.10 uur Werksessie ronde 2

In twee groepen zoomen we in op de uitkomsten van de eerste werksessies: hoe gaan we dit vormgeven? Wat is een realistisch tijdspad en wie kan en wil daar aan bijdragen?

  • 12.00 uur Samenvatting en vervolgacties
  • 12.20 uur Afsluiting
  • 12.30 uur Lunch
  • 13.30 uur Einde Samenwerkdag

Let op: de Samenwerkdag van Stroomversnelling is uitsluitend toegankelijk voor leden, partners en introducees van Stroomversnelling. Wil je weten wat het lidmaatschap van Stroomversnelling voor jou en voor je organisatie kan betekenen? Klik hier

Deel dit bericht via social media: