Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag Wet collectieve warmtevoorziening

Samenwerkdagen

De voorgenomen inwerkingtreding van de wet collectieve warmtevoorziening is volgens de huidige planning 1 januari 2025. Na kritiek op het eerdere wetsvoorstel en de internetconsultatie in 2020 is het wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening ingrijpend aangepast. In het huidige wetsvoorstel ligt de nadruk op publieke realisatiekracht. De huidige versie van het wetsvoorstel roept veel vragen op, onder andere over de rol van de gemeente ten opzichte van bewonersinitiatieven en andere publieke entiteiten in de collectieve warmtevoorziening.

Met de invoering van de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening is ook de ambitie om een groot deel van de woningvoorraad aan te sluiten op een collectief warmtesysteem. Collectieve warmte is (nog) geen onderdeel van de vernieuwde EPV (inwerkingtreding 1 oktober 2023). Vanuit Stroomversnelling is, via het programma Verbouwstromen, een voorstel ingediend voor een EPV-warmte. Er is nog de kans om hier concretere vorm aan te geven. Kunnen woningcorporaties van een EPV-warmte profiteren? Of is er een andere oplossing mogelijk? En in hoeverre zijn de huidige verduurzamingsproposities van aanbieders en toeleveranciers toegespitst op een verbinding op collectieve warmte- en koudevoorziening?

Tijdens de Samenwerkdag gaan we aan de slag met deze vraagstukken.

Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Schrijf je hier nu alvast in.

Deel dit bericht via social media: