Internationaal

 

For English, read below

Stroomversnelling zet zich, onder de naam Energiesprong, in om ook in andere landen NOM-renovaties (Net Zero Energy retrofits) een marktrealiteit te maken. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn al marktontwikkelingsteams opgezet. Deze teams werken, onder de naam Energiesprong en met ondersteuning van Stroomversnelling, aan het verbeteren van de marktcondities en randvoorwaarden voor Nul op de Meter. Ook is in beide landen een groep aanbieders en woningcorporaties  gevonden die NOM-renovaties op schaal willen gaan realiseren. De eerste prototypes in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden uiterlijk begin 2017 verwacht.

Ook in Duitsland, Italië en de staat New York worden de eerste stappen gezet om via een dergelijke aanpak de markt te transformeren en NOM-oplossingen op schaal in de markt te krijgen.

Waarom een internationale markt belangrijk is voor Nul op de Meter

Een belangrijke reden voor het geven van de impuls voor deze opschaling vanuit Stroomversnelling is om marktschaal te vergroten. Om nieuwe producten te ontwikkelen voor Nul op de Meter concepten is het noodzakelijk de, met name toeleverende, industrie te activeren op internationaal niveau. Alleen met een grote internationale afzetmarkt in het vizier zal de toeleverende industrie komen tot betere en goedkopere producten, waar natuurlijk ook de Nederlandse markt van profiteert. Stroomversnelling zet zich hier op verschillende manieren voor in.

Gelijke standaarden

Voor een internationale Nul op de Meter markt is het belangrijk dat de producteisen vergelijkbaar zijn. Hiervoor is het tevens belangrijk dat ook de (uit)vraag op internationaal niveau dezelfde eisen stelt. Stroomversnelling activeert dit. Op die manier ontstaat een aanbod dat zonder problemen in verschillende landen kan worden verkocht wat de afzetmarkt aanzienlijk vergroot.

Slimme combinaties

Ook stimuleert Stroomversnelling ´de slimme combinaties der dingen´. Stel u een dakconcept voor waarin behalve de zonnepanelen ook de isolatiematerialen én het monitoringssysteem zijn geïntegreerd. Internationaal speler LG ontwikkelt bijvoorbeeld momenteel een module waarin alle voor NOM noodzakelijke installaties samenkomen. Bouwers kunnen een dergelijke module op hun beurt weer integreren in hun Nul op de Meter concept. Voordeel: het is compacter, beter op elkaar afgestemd en goedkoper.
Stroomversnelling zet deze innovatievraag internationaal uit in de markt, spreekt met de toeleveranciers en brengt partijen bij elkaar om dit soort belangrijke innovaties mogelijk te maken, maar maakt vooral de marktpotentie duidelijk aan deze partijen.

Internationale financiering voor marktontwikkeling

Financiering voor deze activiteiten komt zowel uit de participerende landen zelf als uit EU subsidie van de European Climate Foundation.

Voor de financiering van de twee projecten die binnen Stroomversnelling Internationaal lopen hebben we Europese subsidie aangetrokken van H2020 en de Interreg North-West Europe programma’s.

Beide projecten zijn cruciaal om het Stroomversnelling Internationaal initiatief tot een succes te maken en focussen op specifieke elementen.

E=0 website

Transition Zero website

Transition Zero: White paper for the expansion of Energiesprong’s approach to France and the UK.

Contact

Ron van Erck
International market development Energiesprong
tel: +31 (0)6 1178 3881
Website: energiesprong.eu

 

 

transition_zero_logov1-turquoise-1              sample_project_interreg_north-west-europe_green_cmyk_2000logo_stroomversnelling-150px

 

Energiesprong international foundation

Under the name Energiesprong, Stroomversnelling is committed to make Net Zero Energy (NZE) refurbishments a market reality in other countries as well. Market development teams have already been established in the United Kingdom and France. These teams work to create the right market conditions for Net Zero Energy refurbishments. In addition, a group of suppliers and housing corporations in both markets has committed themselves to realise NZE renovations at scale. In the United Kingdom and France, the first prototypes are expected early 2017.

In Germany, Italy and the state of New York early market developments have commenced with local Energiesprong teams to get NZE solutions in the market at scale.

Why an international market is important

Increasing market scale is important for boosting Stroomversnelling’s scaling process. Activating the industry – and the component suppliers in particular – on an international level drives the development of new components for Net Zero Energy concepts. The scale of an international market drives the supply industry come to better and cheaper products, which of course will also benefit the Dutch market.

Stroomversnelling is committed to support this in several ways.

Consistent standards

Comparable product requirements are helpful to scale an international Net Zero Energy market. Stroomversnelling works with other market development teams to define initial market demand based on similar requirements , which helps to create products that can be sold in different countries, considerably increasing the distribution market.

Smart combinations

Stroomversnelling finds and activates suppliers to develop smart combination of technologies. For instance, to develop a roof concept where, in addition to solar panels, the insulation materials and the monitoring system are integrated. Refurbishment solutions providers can, in turn, integrate such a module into their Net Zero Energy concept. Stroomversnelling introduces this innovation challenge in the market on an international level, talks to the suppliers and activates them by clarifying their market potential to these parties.

International funding for market development

The Energiesprong Programme has managed to attract European funding for two projects under the Energiesprong initiative, from the H2020 and the Interreg North-West Europe programmes. Both projects are crucial for the success of the Energiesprong initiative and focus on distinct elements.

Transition Zero (supported by H2020)

The Transition Zero project is an EU Horizon 2020-funded project, carried out by Energiesprong, to establish the right market conditions in the UK, France and Netherlands for the wide-scale introduction of Net Zero Energy homes across Europe. Transition Zero is responsible for:

 • developing the business model
 • studying and adjusting regulation
 • developing the performance warranty model
 • optimizing the financing model
 • studying public tender options
 • assisting social housing associations and refurbishment solution providers in innovating and developing offers.
 • national communication on the Energiesprong approach to a wider public.

E=0 (supported by Interreg North-West Europe)

The Interreg E=0 project supports the development of an initial set of deals leading to 11.200 houses in the UK, France, Luxembourg and the Netherlands. This support consists of co-funding the first Net Zero Energy make-overs, expanding the movement in general and supporting the development of better solutions over time. E=0 focuses on:

 • developing and implementing retrofits for first ±25 demonstrators (UK, FR, LUX)
 • analysing performance of first demonstrators (UK, FR, LUX)developing an industial incubator for
 • innovating on the technical retrofit solutions
 • sharing knowledge between partners and with other North West Europe (NWE) countries (Germany in particular)

You can find more information on the specific project websites:

E=0 website

Transition Zero website

Transition Zero: White paper for the expansion of Energiesprong’s approach to France and the UK.

Contact

Ron van Erck
International market development Energiesprong
phone: +31 (0)6 1178 3881
Website: energiesprong.eu

Media

Article Le Monde (Français)
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2016/05/20/un-projet-de-renovation-massive-de-logements-a-energie-zero_4923207_4811534.html
Article Le Moniteur (Français)
http://www.lemoniteur.fr/article/renovation-energetique-adapter-le-modele-hollandais-energiesprong-au-territoire-francais-32391691

 

Article Business Green (English)
http://www.businessgreen.com/bg/feature/2459003/a-green-leap-forward-is-uks-embattled-energy-efficiency-sector-ready-to-energiesprong
Guardian Article (English)
The Guardian posted an article about Energiesprong / Energy Leap. “Dutch consortia Energiesprong could give zero carbon retrofits to social homes across England, using innovative wrap-around insulated panels, if EU funding is approved.”
https://www.theguardian.com/environment/2014/oct/10/uk-looks-to-dutch-model-to-make-100000-homes-carbon-neutral-by-2020

 

Interview Energy Post (English) 
Sonja van Renssen from the Energy Post, talked to Ron van Erck, projectmanager Transition Zero, and interviewed Jasper van den Munckhof, manager Energiesprong.

http://www.energypost.eu/zero-energy-zero-cost-industrialising-building-sector/

 

Video’s

https://www.youtube.com/watch?v=6b22xNw_fFU
https://www.youtube.com/watch?v=IYIa_JlcR3o
https://www.youtube.com/watch?v=I3WBT2eAArI