Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Oproep aan Vaste Kamercommissie EZK: zorg voor echte diversiteit in de warmtemarkt

25 juni 2020

Beste Kamerlid, beste lid van de Vaste Kamercommissie EZK,

De Warmtecoalitie is verheugd dat Minister Wiebes in de consultatie van de Warmtewet 2.0 een opening biedt voor een verdere discussie over de organisatie van warmtenetten. De Warmtecoalitie hoopt dat dit een eerste stap is naar echte diversiteit in de warmtemarkt en dat het voorgeschreven one size fits all model van integrale warmtebedrijven komt te vervallen. Het huidige wetsvoorstel beperkt namelijk de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden te verplichten. Door te kiezen voor integrale warmtebedrijven met een langdurige aanwijzing worden keuzevrijheid en marktwerking ernstig beperkt. Warmte-coöperaties, marktpartijen en netwerkbedrijven krijgen onvoldoende ruimte om een rol te spelen in de warmtemarkt en nieuwe initiatieven te ontplooien. Hierdoor wordt de verdere ontwikkeling naar een nieuwe generatie ‘open’ en coöperatieve warmtenetten onwaarschijnlijk. Juist in deze fase van de warmtetransitie zou er volop ruimte geboden moeten worden aan nieuwe initiatieven en publiek-private samenwerkingsvormen

We willen benadrukken dat de we aan de vooravond staan van de warmtetransitie. Vanzelfsprekend moet de wet zo veel mogelijk ruimte laten voor alle partijen die actief willen zijn binnen deze markt. Zowel privaat als publiek heeft ruimte op deze markt, maar dan moet de wet die ruimte ook bieden. In het huidige wetsvoorstel wordt deze ruimte vrijwel alleen geboden aan een handjevol bedrijven. De breedte van de Warmtecoalitie, waar ondertussen 41 partijen lid van zijn, maakt duidelijk dat dit voorstel nog niet voldoende is. Echte open netten worden verboden, aan buurt-coöperaties wordt een maximum gesteld, en netwerkbedrijven worden in handeling beperkt. Dit alles gaat niet leiden tot de nodige innovatie en draagvlak onder bewoners en woningeigenaren. De Warmtecoalitie vindt het onbegrijpelijk dat nieuwe ontwikkelingen, die draagvlak kennen bij gebruikers en woningeigenaren, lijken te worden verboden of in omvang worden gemaximeerd.

Ondanks dat er een opening is geboden door Minister Wiebes in de Kamerbrief van 22 juni blijft het dus onzeker wat deze extra uitvraag over organisatiemodellen zal betekenen voor de daadwerkelijke wetstekst. Nu de consultatie is begonnen, blijven voor ons een aantal vragen open staan:

  • Hoe kunnen open netten verder ontwikkeld worden binnen de kaders van de voorgestelde warmtewet 2.0
  • Wat betekent de Warmtewet voor al bestaande en in ontwikkeling zijnde voorbeelden van innovatieve en open netten en buurt-coöperaties? Zal de minister deze ervaringen meenemen in een tweede versie van de wetstekst?
  • Hoe gaan bewonerscoöperaties gestimuleerd worden? Worden zij gezien als gelijkwaardige partij toegang die toegang de markt kunnen krijgen en hun bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie?

Wij kijken er naar uit om toe te werken naar een Warmtewet die ruimte biedt aan alle partijen en klaar is voor de toekomst. Ik hoop dat u dit in overweging wil nemen in uw inbreng in het AO.

Met vriendelijke groeten,

Leen van Dijke, namens de 41 partijen in de Warmtecoalitie:

Netbeheer Nederland, Alliander, Stedin Groep, Enexis Groep, Juva, Engie, Essent, Uniper, Nuts Groep, Stroomversnelling, Woonbond, Energie Samen, Natuur Milieu Federatie Nederland, Klimaatverbond, Eigen Haard, De Key, Vestia, Portaal, Stadlander, Kleurrijk Wonen, Pré , Vidomes, Mijnwater, Ecovat Renewable Energy Technologies, To Realize Concepts – 2RC, om | nieuwe energie, The Fctr E, Ons Doel Leiden, Wonen Limburg, Rijswijk Wonen, Innax, Consumentenbond, WG Warmte Kerschoten Energieneutraal, Holland Solar, NEPROM, Nederlandse Vereniging van Bioketel leveranciers, Vereniging Warmtepompen, Cogas, Rendo, Elan Wonen

Deel dit bericht via social media: