Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Programma Wijken met nieuwe energie lanceert Wijkkompas

Om de transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad effectief aan te pakken is het van belang oplossingen af te stemmen op wijkniveau. Op wijkniveau wordt namelijk besloten over de manier waarop bewoners van warmte worden voorzien ter vervanging van verwarmen met aardgas. Dit heeft een grote impact op bewoners, corporaties, particuliere eigenaren, maar ook op netwerkbedrijven en gemeentelijke diensten. De Rijksoverheid heeft daarnaast alle gemeenten gevraagd om voor iedere wijk een transitieplan te maken over hoe van het gas af te gaan.

Het thema Wijken met Nieuwe Energie is door Stroomversnelling opgezet om leden én andere koplopers te ondersteunen en samen met hen de wijkaanpak de komende jaren tot een succes te maken. Wijken met Nieuwe Energie werkt samen met het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK en het kennis- en leerprogramma van de VNG.

Wat wil Stroomversnelling bereiken?

Wijken met Nieuwe Energie heeft tot doel een schaalbare methode te ontwikkelen voor een succesvolle wijkaanpak bij naoorlogse wijken. Hiertoe wordt, aan de hand van wijken uit de Proeftuinen en daarbuiten, met een betrokken groep ervaringsdeskundigen gewerkt aan de volgende onderdelen:

  • Het identificeren van gedeelde vragen en knelpunten bij het uitvoeren van de wijkaanpak
  • Oplossingen ontwikkelen voor vraagstukken in de wijkaanpak die schaalbaar zijn en ook voor andere wijken kunnen werken
  • Voorstellen doen richting de landelijke overheid voor benodigde aanpassingen van wet- en regelgeving en instrumentarium
  • Gezamenlijk optrekken richting de markt om aanbod beter te laten aansluiten op de wijkopgave

Waar werkt Stroomversnelling nu aan?

Binnen het thema worden activiteiten georganiseerd die relevant zijn voor gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders en marktpartijen die knelpunten uit de praktijk willen aankaarten, ervaringen willen delen en inhoudelijke kennis komen halen.

De belangrijkste activiteiten van het programma in 2019 zijn:

  • Het uitwerken van een basismodel: het Wijkkompas voor de wijkreis. Het Wijkkompas geeft de betrokken stakeholders inzicht in wat de impact van beslissingen is op uitkomsten verder in het proces. Het is geen voorgeschreven aanpak, maar een bundeling van ervaringen. Het geeft inspiratie en inzicht in de belangen van andere stakeholders om als ‘een gewaarschuwd mens’ betere beslissingen te nemen. Een kerngroep komt regelmatig samen om de voortgang van het Wijkkompas te bespreken.
  • Het inhoudelijk uitwerken van belangrijke onderdelen uit het Wijkkompas met kleine teams van experts en ervaringsdeskundigen (taskforces) op het gebied van: het meenemen van bewoners, de keuze voor een energiedrager, het financierbaar en betaalbaar maken, het beschikbaar krijgen van technische oplossingen en vraagbundeling. Afhankelijk van het onderwerp wordt bepaald wanneer en hoeveel bijeenkomsten worden georganiseerd.
  • Brede kennisdeelmiddagen voor alle partijen die deelnemen aan het thema om de ontwikkelde kennis en de opgedane ervaringen te delen. Het Wijkkompas en de onderliggende kennis en tools worden toegelicht door experts en partijen die met wijkaanpakken bezig zijn. Deze kennisdeelmiddagen worden elk kwartaal georganiseerd.

Download het Wijkkompas

Deelname

In 2018 is op initiatief een groep koplopers* de basis van het Wijkkompas (eerder: de knooppuntenkaart) ontwikkeld. Voor 2019 nodigt Stroomversnelling een bredere groep partijen uit om deel te nemen aan het thema. Gemeenten, woningcorporaties, provincies, energiecoöperaties, marktinitiatieven en alle anderen die zich met de wijkaanpak bezig houden zijn welkom. Een voorwaarde voor deelname is directe betrokkenheid bij een wijkaanpak (proeftuin of niet).

Deelnemers worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang, krijgen direct toegang tot het (voorlopige) Wijkkompas en de bijbehorende tools. Daarnaast zijn de brede kennisdeelmiddagen vrij toegankelijk. Bij interesse kan worden deelgenomen aan de taskforces op specifieke onderwerpen.

Voor leden van Stroomversnelling is deelname aan de activiteiten binnen het thema onderdeel van het lidmaatschap. Niet-leden of supportersleden betalen een bijdrage aan het thema afhankelijk van de aard en de omvang van de organisatie.

Wil je meedoen met het thema Wijken met Nieuwe Energie? Meld je dan aan bij Klaas Vegter.

*) Gemeente Assen, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Apeldoorn, Stadlander, Klimaatmissie Nederland, Reimarkt, Woningwaard, Dietz, Aveco de Bondt, Stedin, HOOM, Eigen Haard en Squarewise

Deel dit bericht via social media: