Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag 31 maart

Op 31 maart was er eindelijk weer eens een ‘live’ Samenwerkdag. De locatie was ANNE in Utrecht – inmiddels wat lastiger te vinden tussen de imposante nieuwbouw die verrijst op het Veemarktplein.

Stroomversnelling directeur Ivo Opstelten verwelkomt allereerst een aantal nieuw leden: de gemeente Groningen, gemeente Krimpenerwaard en toeleverancier Walraven. Hét thema voor deze middag is het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod voor particulieren en VvE’s. De leden gaan aan de slag met de vraag hoe we ook particulieren en VvE’s kunnen laten profiteren van het soort product-markt-combinaties die tot nu toe alleen voor corporaties zijn ontwikkeld. Een uitgebreid verslag vind je hier.

Ivo Opstelten geeft in het kort aan welke activiteiten Stroomversnelling de afgelopen tijd heeft ontplooid rond de creatie van handelingsperspectief voor VvE’s en particulieren. “Gemeenten hebben inmiddels hun Transitievisies Warmte op papier. Met name in de gemeenten die hierover wat intensiever communiceren met bewoners zien we steeds meer particulieren die zich afvragen wat dit voor hen betekent, bijvoorbeeld als de cv-ketel vervangen moet worden. De gemeente Apeldoorn heeft ons gevraagd om te inventariseren welk handelingsperspectief we ‘de’ particulier en/of VvE dan kunnen bieden. Ook het ministerie van BZK wil meer inzicht in met name het aspect financiering bij VvE’s. Stroomversnelling heeft onder andere een inventarisatie gemaakt van alle nuttige instrumenten die op dit moment beschikbaar zijn, van rekentools tot subsidieregelingen en handige websites. Met name voor de categorie particulieren die zelf aan de slag willen gaan hebben we een handleiding gemaakt die helpt om slim en verantwoord een eigen woonplan te maken.”


Verduurzamingscoalitie
Na de introductie over particulieren en VvE’s geeft Ivo Opstelten een algemene Stroomversnelling update, die uiteraard overheerst wordt door de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden. “Stroomversnelling is gevraagd om toe te treden tot de Verduurzamingscoalitie. De partijen die hieraan deelnemen zullen op korte termijn met plannen komen om nog voor de komende winter het aardgasverbruik in Nederland zoveel mogelijk te reduceren. We hebben een flinke hoeveelheid concrete reacties gekregen van Stroomversnelling-leden naar aanleiding van onze oproep om hierover mee te denken. We zullen bijvoorbeeld voorlichtingsmiddelen gaan maken die helpen om overhaaste acties van particulieren te voorkomen, zoals een ‘Spijtvrij Top 10’. Verder willen we 50.000 huishoudens gaan helpen, die nu kampen met energiearmoede. Dit is mogelijk door hun energierekening nog voor de komende winter terug te brengen naar het niveau van 2020, met als enig wisselgeld dat ze akkoord gaan met een renovatie die binnen enkele jaren uitgevoerd wordt. Het idee is dat er een bouwstroom gecreëerd wordt, wat helpt om het reeds aanwezige industriële potentieel beter te benutten.”

Dadendrang
Stroomversnelling voorzitter Leen van Dijke geeft vervolgens een Haagse update. “In Den Haag is de afgelopen maanden niet alleen een gevoel van urgentie ontstaan, maar ook een dadendrang die ik voorheen voor onmogelijk had gehouden. Op de ministeries is het denken aan het kantelen. Je ziet dat de programmatische aanpak een geaccepteerd begrip is geworden. Iedereen begrijpt nu dat we schaalvergroting nodig hebben en dat we een bouw-flow moeten creëren. Daarbij is Rijksregie – wat twee jaar geleden nog een vies woord was – onontkoombaar. Minister De Jonge heeft al een aantal maal naar buiten gebracht: de landelijke overheid zal veel meer regie moeten pakken op de opgave die we hebben. Ik heb zelfs gehoord dat erover wordt gedacht om particuliere eigenaren bij verkoop te verplichten om aan bepaalde duurzaamheidscriteria te voldoen. Dat was twee jaar geleden volstrekt ondenkbaar.”

“Het Klimaatakkoord is ook volop in beweging. Er is inmiddels een Klimaatraad gevormd, die focust op de uitvoering. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie van BZK) en Teun Bokhoven (TKI Urban Energy) zullen mede het gezicht bepalen van de Klimaatraad, waar ook Stroomversnelling aan deelneemt.”

“Ik denk zelf dat BZK de komende tijd vooral de financiële kant scherp in het oog moet houden. Het bewaken van de kostprijs van producten is altijd belangrijk, maar waar het in de energietransitie in financiële termen op aankomt, is met name het proces. In dat proces zitten zaken die sterk kostenverhogend werken. Denk bijvoorbeeld aan de Energieprestatievergoeding. Als dat niet goed geregeld is, bijvoorbeeld in softwarepakketten, dan hebben corporaties daar veel extra werk aan. Rond zulke condities moet je nu met extra druk op de ketel gereedmaken. Ook natuurinclusief bouwen is zo’n obstructief element. Als dat niet goed geregeld is kom je nooit in de flow van een bouwstroom terecht of lijden flora en fauna onnodige schade. Kortom: een programmatische aanpak vraagt om het regelen van dit soort condities, die het proces soepel en voorspelbaar laten verlopen, de kwaliteit verbeteren en de onnodige kosten eruit halen.”

Deel dit bericht via social media: