Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag, van kennis delen naar documentatie en nieuwe ontwikkeltafels

Op 4 oktober kwamen we weer bij elkaar, dit keer in Boerderij Langerlust in Amsterdam Zuidoost. Naast het plenaire gedeelte en de afzonderlijke sessies was er ook weer een ondertekening van een nieuw lid, Rob van der Feijst van Zwaluwe Bouw was aanwezig voor de ondertekening.

Bewoners in NOM innovatie

De Masterclass Bewoners in NOM innovatie kende afgelopen keer een iets andere vorm. We verwelkomden Prof. dr. ir. Anke van Hal voor een gastcollege. Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij het Center for Sustainability van Business Universiteit Nyenrode en is tevens als praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Zij deelde met ons resultaten uit haar recent afgeronde onderzoek: ‘Lessen uit het verleden; Eco-wijken toen – bestaande wijken nu’. Sommige ingrepen van destijds komen in deze tijd erg achterhaald over. “Dat doen we toch niet meer!”, luidt de eerste voor de hand liggende reactie. Echter: de mechanismen achter de besluiten en keuzes van destijds lijken ook nu vaak te gelden. We trappen nog geregeld, echter op een andere wijze, in dezelfde vallen. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek vertaald naar vragen die de achterliggende valkuilen helder maken. ‘Lessen uit het verleden’ worden deze vragen genoemd, die wat Anke betreft bij elk hedendaags (renovatie)project met hoge duurzaamheidsambitie gesteld zouden moeten worden. Download hier het onderzoeksrapport en de samenvatting.

Oproep: Succesvol bewonersaanpak?
Op de website www.homemates.nl staan verder nog inspirerende blogs en mooie verhalen met voorbeelden van succesvolle bewonersaanpak bij renovatie. Anke heeft daarom nog een oproep aan jou als deelnemer van de masterclass: Heb je een mooi verhaal? Laat bij ons je e-mailadres en telefoonnummer achter en wij bellen je op om er een mooi verhaal van te schrijven en op de website te plaatsen.

Presentatie downloaden

NOM-Keur

In de afgelopen sessie zijn de nog resterende 200 punten op de lijst, waarvan 12 kritieke, allemaal in goed overleg afgehandeld. In concept kan het keur al aangevraagd worden, de officiële lancering van het NOM Keur zal in december zijn.
Volgende keer: Wat gaat het precies kosten om een NOM-Keur aan te vragen? We kunnen wel al zeggen dat dit voor leden goedkoper wordt dan voor niet leden.

Hoogbouw

Tijdens de hoogbouwsessie zijn met de partners de gevelconcepten verder doorgenomen. Gevels voldoen aan de brandwerendheidseisen én er lijkt een oplossing gevonden te zijn voor het ophangsysteem voor tien verdiepingen hoge flats.

Het is wel nog steeds zaak een oplossing te vinden voor de energie-opwek en distributie ervan. Een mogelijke oplossing: het combineren van zonne- en windenergie.
Volgende keer: presentatie hoogbouw tijdens de lunch!

Toeleverende industrie

Er komen geen algemene sessies meer. We gaan alleen nog ontwikkeltafels opzetten voor specifieke thema´s.
Volgende keer: de ontwikkeltafel monitoring gaat van start!

Netbeheerders en gemeenten

De workshop was dit keer speciaal voor netbeheerders en gemeenten om nog eens de noodzaak aan te tonen van de dialoog tussen beide. In de nieuwe omgevingswet hebben gemeenten en netbeheerders beide een grote rol in de regie over de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan plannen voor een gasloze wijk of een Nul op de Meter wijk, dit heeft grote impact op de infrastructuur van het net. Het is daarom belangrijk dat gemeentes en netbeheerders vroegtijdig met elkaar in gesprek zijn hierover.

Gerja Koldenhof van Stedin trapte de workshop af met een presentatie waarin zij putte uit ervaring met projecten waarin zij al vroegtijdig met de gemeente aan tafel zat. De workshop was een eyeopener voor de deelnemers. Conclusie: we gaan er mee aan de slag! We gaan zorgen dat we vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan als er plannen zijn voor Nul op de Meter.

In ontwikkeling: we zijn bezig met het opzetten van een ontwikkeltafel netbeheersing. Deze is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor netbeheerders. Ook aanbieders die bijvoorbeeld werken met een smartgrid en partijen die batterijen voor opslag ontwikkelen, schuiven aan.

In ontwikkeling voor gemeente: een sessie waarin we tips en ervaringen uitwisselen met betrekking tot het slim inzetten van subsidies om Nul op de Meter, en NOM-ready, te stimuleren voor particulieren.

EPV

Niels Sijpheer gaf een workshop over de EPV.  Twee vragen hierover sprongen er uit:

  1. Hoe bepaal ik als corporatie hoeveel EPV ik ga vragen? Een woningcorporatie kan best veel kanten op met de EPV. Allereerst is het zaak hier een beleid voor te maken, vergelijkbaar met het beleid rondom huurverhogingen. Ga je voor het maximum? Ga je uit van het gemiddelde van de wijk? Ga je uit van woonlastenneutraliteit van huurders? Houd je de EPV laag tot het mutatiemoment? Dit zijn allemaal keuzes die een corporatie moet maken, voordat een bouwpartij het aanbod kan fine tunen op de EPV-wens van de corporatie.
  2. Hoe vertel ik bewoners over de EPV? Bij de volgende Samenwerkdag wordt hier een handleiding voor gepresenteerd, deze kan je al online vinden op Energielinq.nl. De handleiding is gemaakt na het ophalen van experiment-ervaringen binnen Stroomversnelling Huur en vervolgens langs de EPV gelegd.

Aanbieders

Merel Philippart, projectleider flora en fauna, heeft verteld wat de tussenstand is qua gedragscode met betrekking tot flora en fauna. Allereerst is een misverstand uit de weg geruimd: Stroomversnelling-bouwers krijgen géén ontheffing van flora- en faunaregelgeving. Wél worden er bepaalde conceptmatige oplossingen goedgekeurd, waarna de procedure sneller kan verlopen. Er zijn momenteel factsheets met gekeurde oplossingen van BAM beschikbaar. Op korte termijn verschijnen ook die van Dura Vermeer en VolkerWessels. Wie zelf een oplossing goedgekeurd wil krijgen, kan het beste contact opnemen met Merel Philippart.

Voor innovaties op het gebied van daken, is het de wens om gekeurde oplossingen geïntegreerd te hebben in het dak.

Bouwpartijen geven aan dat woningcorporaties in een eerder stadium al in staat zijn maatregelen, voor b.v. vleermuizen (die een half jaar de tijd moeten krijgen om uit spouwmuren te verhuizen), te nemen. Dit is dan ook gewenst omdat nu vaak de bouwpartijen pas aan boord komen, als realisatie binnen enkele maanden gewenst is. Dan is er geen tijd meer om dit soort maatregelen door de bouwer te laten uitvoeren.

Aansluitend gaf Timo Stoopman van ERA Contour, onderdeel van TBI, een eerste Top 3 formule-presentatie. Hij gaf een top 3 aan tips en tricks. Dit naar aanleiding van het werk dat ERA initieerde om met andere partijen (waaronder Hemubo) en diverse toeleveranciers, te komen tot een portiekflat-concept. De Top 3 formule-presentatie zal een blijvende formule zijn om tussen bouwpartijen onderling naar aanleiding van een project of ontwikkeling kennis uit te wisselen.

Corporatiemiddag

De dag werd afgesloten door gezamenlijk te spreken over een volgende stap om het vraag-aanbod-proces te standaardiseren. Er lag een document ‘Uitvraag informatie standaard’ ter bespreking op tafel. Het was de bedoeling alle informatie te bundelen die een bouwpartij nodig heeft om een goede inschatting te maken of een uitvraag past op zijn aanbod. Er ontstond een ferm gesprek over de mate waarin een aanbod valt te standaardiseren, hoe relevant het is om in een vroeg stadium een prijs te noemen, in hoeveel stappen het uitvraag-proces gewenst is etc. Het document is als resultaat van dit gesprek ter zijde geschoven. Wel werd duidelijk dat iedereen zich kan vinden in een online platform met alle NOM-gekeurd aanbod, zodat corporaties een voorselectie kunnen maken.

Volgende keer: We gaan opnieuw de dialoog voeren tussen woningcorporaties en aanbieders en de manier waarop je vraag een aanbod kunt matchen. Dat doen we aan de hand van ontwerpvoorstellen voor het online platform voor producten met NOM-eigenschappen.

Langer Thuis

Op de meest recente sessie zijn de relevante productmarktcombinaties voor Nul op de Meter + Langer Thuis bepaald, waarvoor binnen de ontwikkeltafel de specificaties vastgelegd worden. Het gaat om de volgende Product Markt Combinaties:

  • Basis Langer Thuis, woningverbeteringen die onderdeel moeten worden van het standaard Nul op de Meter aanbod, de zogeheten “No-Regrets”.
  • Extra Langer Thuis, industrialiseerbare woningverbeteringen die bewoners met een zwaardere zorgvraag in staat stellen comfortabel en veilig thuis te blijven wonen.
  • X-tender, een NOM-ready aanbouw die in eerste instantie extra ruimte en comfort biedt. Omdat in dit product alle voorbereidingen voor nultrede, domotica en zorg verwerkt zijn, maakt de X-tender gelijkvloers wonen mogelijk wanneer de bewoner hier behoefte aan heeft.

Volgende keer: Aan welke specificaties moeten de drie Product Markt Combinaties voldoen? En op welke manier krijgt dit vorm binnen Stroomversnelling?

Crashcourse Nul op de Meter

Voor woningcorporaties was er wederom de Crashcourse. Er was weer een goede opkomst van aanbieders, toeleveranciers en woningcorporaties. Het was leuk om te zien dat ook mensen aansloten die de NOM-verkenning (voor woningcorporaties) en/of de crashcourse al eerder hebben gedaan. Navraag leert dat men het een goede workshop vindt waar je ook een tweede (of soms zelfs derde) keer wat van op kan steken mede omdat de interactie met deelnemers toch weer andere onderwerpen dieper uitlicht.

Deel dit bericht via social media: