Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling en leden werken aan standaard voor NOM-monitoring

Op 17 januari is de tweede ontwikkeltafel monitoring van start gegaan. Er wordt gewerkt aan verschillende thema’s met betrekking tot nul-op-de-metermonitoring. Eerder is in 2017 binnen de ontwikkeltafel gespecificeerd welke functionaliteiten een monitoringsysteem moet bezitten in relatie tot nul-op-de-meter (NOM). Aan de hand van deze specificaties pakt de ontwikkeltafel de draad nu weer op.

Dit levert de ontwikkeltafel op

Het doel is om NOM-monitoring meer te standaardiseren. De ontwikkeltafel monitoring moet het volgende opleveren:

  • Een keuringsmethode, waarmee kan worden beoordeeld of monitoringsystemen naar behoren werken.
  • Een API (Application Program Interface) die het mogelijk maakt gegevens tussen verschillende systemen uit te wisselen. Hierdoor kunnen corporaties werken vanuit één ICT-platform, ook al draaien er verschillende monitoringsystemen in hun woningen.
  • Een verdere aanscherping van de specificaties, zodat alle gewenste functionaliteiten aantoonbaar en toetsbaar zijn.

En dit zijn de voordelen

De specificaties sluiten aan op het NOM Keur. De keuringsmethode voor monitoringsystemen zal als themablad worden toegevoegd aan het keurmerk. Het grote voordeel voor NOM-aanbieders is dat zij straks aan de hand van de specificaties de monitoringsystemen als geheel kunnen inkopen en dus zelf geen oplossing hoeven samen te stellen. Voor woningcorporaties geldt dat zij, wanneer zij de specificaties meenemen in hun uitvraag (bijvoorbeeld met het NOM Keur) straks zeker weten dat ze een product krijgen dat de benodigde data voor de EPV zal opleveren.

Bij de ontwikkeltafel zijn ook vijf toeleveranciers betrokken. Zij hebben toegezegd hun aanbod te gaan (door)ontwikkelen zodat het voldoet aan de specificaties. De ontwikkeltafel levert dus direct de juiste systemen op.

De kick off

Tijdens de kick off op 17 januari hebben de deelnemers eerst de belangen en risico’s per stakeholder besproken. Vervolgens is gezamenlijk bepaald welke onderwerpen terug moeten komen binnen de specificaties en het NOM Keur, zodat aan de besproken belangen en risico’s tegemoet gekomen wordt. Op basis hiervan worden vijf taskforces gevormd: Specificaties & Keurmerk, API, SLA, Privacy & Security en Bewonersinteractie. De taskforces werken de komende periode aan deliverables zoals: beschrijvingen van de maatlat, keuringsystematiek, API en ICT-architectuur, voorbeeld contracten & ESCROW-overeenkomsten en diverse self-assessmentstools.

Energy UP

Tijdens Energy Up op 8 februari licht een vertegenwoordiging van de ontwikkeltafel toe waar aan gewerkt wordt en waarom dit gebeurt. In de workshop is veel ruimte voor feedback, de ontwikkeltafel hoopt nog extra aandachtspunten op te halen door de inbreng van de aanwezigen. Meer over Energy Up vind je hier: http://stroomversnelling.nl/energy-up/

Deel dit bericht via social media: