Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verslag samenwerkdag 15 juni

Het was weer een mooi vol en inspirerend programma met dit keer speciale aandacht voor het thema hoogbouw.  Dit is er gebeurd en besproken:

Crahscourse

De crashcourse blijft een prima start van de samenwerkdag. Het is altijd weer goed om met verschillende partijen (corporaties, aanbieders, toeleveranciers, etc.) het NOM-speelveld te verkennen. Deelnemers staan er nu anders in dan pakweg een jaar geleden. Uiteraard worden alle thema’s steeds behandeld maar het verschil zit ‘m vooral in de discussies. Er spelen andere thema’s en er is meer oog voor andere belangen. Bij deze crashcourse was ook de ambitieuze provincie Utrecht vertegenwoordigd. Zeer interessant. Want; hoe kan ‘de provincie’ een rol vinden waarmee gemeenten, corporaties, maar ook andere belanghouders zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden? Een thema dat het waard is om eens verder over na te denken.

Tip: Ook voor de meer ervaren NOM-professionals is het goed om weer eens aan te sluiten bij de crashcourse. Ervaar hoe snel de wereld verandert.

Samenwerken in projecten

In de sessie samenwerken in projecten zoomden we dit keer in op de samenwerking met de bewoner, één van de belangrijkste stakeholders in het Nul op de Meter proces. Een goede informatievoorziening richting de bewoner en een open dialoog zijn cruciale factoren voor succes. Maar hoe leg je Nul op de Meter en de EPV goed uit aan de bewoner? En hoe licht je de nieuwe werking van de woning toe? Vanuit de ontwikkeltafel Bewoners in Nul op de Meter ontwikkelden we tools om dit gesprek te faciliteren dat aan de keukentafel gevoerd kan worden. De deelnemers aan de sessie hebben in tweetallen (corporatie/bewoner) geoefend met het geven van de uitleg aan elkaar en het gebruik van de afbeelding ter ondersteuning. De afbeeldingen zijn nu te downloaden op bewonerscommunicatie.com. 

Gemeenten en Netbeheerders

Tijdens het vorige overleg werd gevraagd naar de rol die Stroomversnelling kan spelen in de energietransitie. Een van de zaken die hierbij speelt is: hoe identificeer je kansrijke gebieden? Arthur Lippens gaf een presentatie over een tool die hij heeft ontwikkeld: de Kansenkaart. Dit is een tool waarbij data van diverse platforms gecombineerd worden. De kansenkaart biedt de mogelijkheid om met de verschillende stakeholders een goed beeld van een gebied te creëren door de data van de stakeholders te combineren. Zo liggen onderhoudsplannen van de woningcorporatie in de kansenkaart op de gasnetgegevens van de netbeheerders. Ook worden sociale gegevens en maandelijkse energielasten geladen in het overzicht. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de welke woningen het meest kansrijk zijn voor nul-op-de-meter.

Hoogbouwsessie

De ontwikkeltafel Hoogbouw presenteerde eerst de lopende projecten. Daarna verdiepten deelnemers zich aan werktafels in de onderwerpen: argumenten voor een EPV Hoogbouw, het renovatieconcept van Renolution/IbisPower en de renovatiestrategie van Dura Vermeer voor het hoogbouwcomplex aan de Kwangodreef in Utrecht.

Thijs Barkmeijer, afstudeerder bij Stroomversnelling presenteerde zijn werk. Thijs heeft een tool ontwikkeld dat gemakkelijker renovatieconcepten voor de verschillende bouwsystemen in de hoogbouw kan bepalen. Hij ontdekte dat binnen de 11 onderzochte bouwsystemen een groepering mogelijk is op basis van 3 bouwdelen (kopgevel, langsgevel en buitenruimte). Deze bouwdelen hebben elk 4 uitvoeringsvarianten waardoor snel en eenvoudig, indicatief een renovatieconcept is op te stellen. Daarmee toont Thijs aan dat één renovatieconcept opschaalbaar is naar verschillende bouwsystemen.

De ontwikkeltafel Hoogbouw werkt samen met Platform31. Stroomversnelling en Platform31 wisselen kennis en kunde uit binnen het VvE-programma. Daarnaast starten Stroomversnelling en Platform31 in september het project ‘Verduurzamen Hoogbouw’ voor woningcorporaties. Het project is gericht op gebouwen van vijf of meer woonlagen gebouwd in de periode 1945- 1975. In verschillende workshops werken we aan de renovatieconcepten op basis van het strategisch voorraadbeheer van de corporatie. De corporaties gaan in de workshops door met het gebruik van energetische, financiële, sociale en bouwfysische tools, verschillende renovatiescenario’s, zoals NOM, NOM Ready, Label A of Label B, met elkaar vergelijken. Tijdens de workshop worden deelnemers ook ondersteund in het bewonersproces. U kunt zich aanmelden voor de inspiratiesessie van 4 juli aanstaande:   http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/verduurzaming-hoogbouw/deelname 

NOM keur

De ontwikkeltafel NOM Keur stond in het teken van de ontwikkeling voor komend half jaar. Terugkijkend is gewerkt aan een uniforme uitvraag, is het Qv10 issue nagenoeg getackeld en de maatlat nieuwbouw voor 99% afgerond.

Voor de tweede helft van het jaar staan onderwerpen als brandveiligheid (ineens actueel), netbeheersing en verdere uitrol onder de leden op de agenda.

Taskforce Monitoring

Binnen de taskforce Monitoring wordt samen met diverse leden gewerkt aan de nieuwe standaard voor een integraal monitoringscomponent. Requirements voor deze component worden opgenomen in het document Monitoringsysteem Specificaties. De conceptversie van dit document is afgelopen samenwerkdag gepresenteerd aan de taskforce, waarop de leden vervolgens hun opmerkingen en aanvullingen hebben gegeven. Na de zomer vindt de lancering van de requirements plaats. Dit gebeurt tijdens een evenement voor toeleveranciers van monitorings(sub)componenten. Op deze dag krijgen toeleveranciers ondersteuning bij het vormen van consortia, zodat ze een integraal aanbod kunnen doen.

Volgende keer: de definitieve versie van het document Monitoringsysteem Specificaties wordt vastgesteld, in voorbereiding op de lancering na de zomer.

Actualiteit

Tijdens het plenaire deel hebben we Jansen den Jong en de gemeente Assen als nieuwe leden welkom geheten.

Vanuit het innovatie- en aanjaagprogramma Energiesprong werd in 2013 een deal gesloten tussen 4 bouwers en 6 corporaties: de deal Stroomversnelling Huur. Er werd afgesproken 10.000 bestaande sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter te renoveren.

De Stroomversnelling Huur woningcorporaties en bouwers (PortaalLefierWoonwaardStadlanderTiwosWonen LimburgVolkerWesselsBAMBallast NedamDura Vermeer) dat het ontwikkelen en innoveren op nul-op-de-metergebied in goede handen is bij de in 2015 opgerichte vereniging Brede Stroomversnelling (in de volksmond Stroomversnelling). Taken en verantwoordelijkheden omtrent ontwikkelen, condities en innoveren hoeven wat hen betreft dus niet meer in het kleinere samenwerkingsverband van Stroomversnelling Huur te liggen. Een aantal taken is ondergebracht bij Stroomversnelling. De bouwers en corporaties uit de deal Stroomversnelling Huur behouden wel hun ambitie versnelling aan te brengen in de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

We begrepen dat er wat verwarring is ontstaan over het stoppen van Stroomversnelling. Stroomversnelling gaat gewoon door. De dealpartijen stoppen met hun samenwerking, maar gaan ook gewoon door. Komende maanden moet er bekeken worden hoe de deal afgesloten kan worden.

Matchmaken vraag en aanbod

“Van ervaringen word je wijzer”, kopt een van de bezoekers na het bijwonen van de tweede sessie waarin matchmaking centraal staat. Dat is precies het doel dat we voor ogen hadden met het delen van de ervaringen van de samenwerking tussen De Goede Woning en Dura Vermeer. Machiel van Peltenburg (Dura) en Rob Paas (DGW) lichtten een uur lang toe hoe zij voor project Palenstein, met in totaal 120 woningen, elkaar gevonden hebben en op baanbrekende wijze keuzes hebben gemaakt om te gaan voor Nul op de Meter. Aan de orde kwam het belang van de NOM Crashcourse, op welke wijze bewoners zijn betrokken, hoe het mogelijk was om voor 120 woningen te gaan in plaats van 3 en prestatiegericht uitvragen. Ruim een uur worden openhartig ervaringen gedeeld en vragen beantwoord. Opvallend is hoe beide heren op elkaar ingespeeld zijn terwijl ze presenteren. Er samen de schouders onder willen zetten, dat is een van de sleutel-succes factoren van het project.

Afronding

Na de Samenwerkdag vindt ook de ALV plaats. Daar zijn de bestuurders van onze leden voor uitgenodigd. We bespreken daar de officiële stukken en de leden Bouwgroep Dijkstra Draisma en De Goede Woningen geven een inkijk in hun projecten.

We evalueren de Samenwerkdagen om deze nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de leden. Daarom het verzoek om de evaluatie in te vullen voor zover dat nog niet is gedaan.

Deel dit bericht via social media: