Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Wat weten we al over de EPV 2.0?

De EPV 2.0 komt eraan. Waar de bestaande EPV-regeling is toegespitst op de niche nul-op-de-meter, wordt de vernieuwde Energieprestatievergoeding veel breder toepasbaar. Er komt een ambitieniveau bij, te weten ‘EPV basis’. En ook het aantal geschikte woningtypologieën neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden bij hoogbouw. Monitoring was één van de bottlenecks in de oude regeling. Dat onderdeel is flink vereenvoudigd.

Ivo Opstelten en Niels Sijpheer zijn, respectievelijk namens Stroomversnelling en RVO, nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de Energieprestatievergoeding. Ze beantwoorden – voor zover dat nu al mogelijk is – de belangrijkste vragen over de nieuwe regeling.

Wanneer denken jullie dat de EPV 2.0 in kan gaan? Wordt het 1 januari 2023? Of toch 1 juli 2023?
Niels Sijpheer: “Het is nu oktober, dus januari 2023 lijkt mij niet haalbaar. Ik schat in dat de EPV 2.0 op z’n vroegst ingaat per 1 juli 2023. We koersen nu af op een internetconsultatie mid november, maar er is helaas geen garantie dat dit gaat lukken. Dat is mede een gevolg van de lopende salderingsdiscussie, die een vertragend effect heeft. De EPV 2.0 zou immers rekening moeten houden met het nog vast te stellen beleid rond saldering. Daarom verwacht ik op zijn vroegst een invoering medio 2023.”

“Er zal, zoals gebruikelijk bij dit soort wetswijzigingen, ook sprake zijn van een overgangsperiode. Dus stel dat 1 juli 2023 de ingangsdatum wordt, dan is er een periode van 6 maanden waarin de gedurende deze periode opgeleverde woningen ook nog onder de oude EPV regeling mogen vallen. Maar per 1 januari 2024 zou dan voor op te leveren woningen alleen nog de EPV 2.0 beschikbaar zijn.”

Ivo Opstelten: “De oude EPV regeling blijft overigens gewoon bestaan voor de reeds opgeleverde of in gebruik genomen woningen onder de EPV 1.0 regeling. Dus iedereen die een EPV 1.0 indeling heeft behoudt die gewoon. Met andere woorden: het recht op het vragen van een vergoeding blijft gehandhaafd voor woningen die vallen onder de EPV 1.0 regeling. ”

“In het voorstel voor de nieuwe regeling komt er een nieuwe categorie woningen, die eerder niet in aanmerking kwam voor EPV: de zogenaamde EPV-basis. Die is heel interessant voor corporaties die op een lager niveau gaan renoveren. Je hebt het dan wél over een andere energieprestatie van de woning, dus ook over andere bedragen. Bij de huidige EPV heb je ook al een staffel, dus de hoogte van het bedrag dat je mag vragen hangt nu ook al af van de mate van warmtevraag-reductie. In feite geldt er in de nieuwe regeling voor de categorie ‘hoogwaardige’ renovaties nog maar één bedrag, in plaats van drie in de huidige regeling.”

Het onderdeel monitoring wordt vereenvoudigd. Wat kun je daar in het kort over zeggen?
Niels Sijpheer: “Het is een voorstel waar Stroomversnelling, RVO en het ministerie van BZK gezamenlijk aan hebben gewerkt – en het wordt ook gesteund door Aedes en de Woonbond. Het houdt in dat we blijven monitoren in de EPV 2.0, maar in een iets afgezwakte vorm. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van woningcorporaties om de regeling op dit punt te vereenvoudigen, maar zonder dat we concessies doen aan het stukje controle op de vraag ‘werkt alles zoals het is beloofd en bedoeld’? Er zal worden gemonitord op een zodanig niveau dat de bewoner beschermd blijft, maar technisch minder complex, waardoor het voor woningcorporaties makkelijker uitvoerbaar en ook goedkoper wordt.”

Is de nieuwe EPV-regeling ook bereikbaar geworden voor hoogbouw?
Ivo Opstelten: “De nieuwe regeling kan worden ingezet voor een breder scala aan woningtypologieën. Ik denk dan inderdaad als eerste aan hoogbouw. Waar voorheen gebouwen boven de vier woonlagen buiten de boot vielen is er nu veel meer mogelijk.”

Niels Sijpheer: “Zoals gezegd voorzien we straks een ‘basis’ en een ‘hoogwaardige’ EPV, dus verschillende ambitieniveaus, waardoor woningen met minder plek voor zonnepanelen, of minder mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking toch ‘EPV-waardig’ worden.”

Ivo Opstelten: “Je kunt ook zeggen dat er nu een instapniveau bij is gekomen voor partijen die niet alles in één keer willen laten doen aan een woning. Daardoor kun je straks gemakkelijker beginnen met een gezonde businesscase op het basisniveau, en in een later stadium eventueel door naar niveau ‘hoogwaardig’, met andere woorden: helemaal klaar voor 2050.”

Zijn jullie tevreden over het voorstel zoals het er nu ligt?
Niels Sijpheer: ‘De woonbond heeft onlangs een enquête gedaan waaruit bleek dat bewoners van EPV-woningen behoorlijk tevreden zijn. Zeker nu, met al die onvoorspelbare bewegingen in de energiemarkt, mag je als EPV-huurder in je handen knijpen. Want veel opwekking van eigen energie betekent een lage energierekening, dus minder afhankelijk van de dynamiek van de energiemarkt. De invoering destijds van de EPV 1.0 heeft nu al heel wat huishoudens gelukkig gemaakt, omdat ze veel minder kwetsbaar blijken voor de prijsontwikkelingen van vandaag de dag. Ik verwacht dat dit voor de nieuwe regeling ook zo zal zijn. We kijken uit naar de reacties op de internetconsultatie.”

Deel dit bericht via social media: