Publicaties

download

0 op de meter, de kracht van een helder idee

Digitale versie Magazine “0 op de meter, de kracht van een helder idee”

download
30 augustus 2018
download

Position paper Stroomversnelling

Met nieuwe energie, beter wonen voor hetzelfde geld

download
29 mei 2018
download

Gebouwde omgeving van het gas af

Deze publicatie is opgesteld door Stroomversnelling. Hierbij zijn leden van Stroomversnelling die actief bezig
zijn met industrialisatie van de aanbodzijde in de woningbouw geconsulteerd.

download
26 april 2018
open link

NOMagazine#5

Thema’s: van gas los en bewoners

open link
17 april 2018
download

Gedragscode natuurinclusief renoveren

Bestemd voor projecten met het NOM Keur

 

download
22 maart 2018
open link

Objectgebonden financiering

Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen (bij grondgebonden woningen) Een dynamisch overzichtsdocument met de stand van zaken februari 2018

open link
07 februari 2018
open link

NOMagazine#4

Wintereditie: EPV, kansen en uitdagingen, NOM Keur of EPV-woning, wat is het verschil? VVE’s, 3 jaar werk, 4 conclusies en meer

open link
18 december 2017
download

Omgevingswet & de energietransitie

Het platform bundelt tips en voorbeelden over de omgevingswet en de energietransitie.

download
20 november 2017
open link

NOMagazine#3

Veel energieneutrale inspiratie in extra dik zomernummer!

open link
17 juli 2017
open link

NOMagazine#2

NOMagazine nummer 2 waarin we via de ambities in Friesland, opladen in Noord-Holland en finishen in Frankrijk.

open link
06 april 2017
download

Energiesprong -voor de troepen uit-

Het boek ‘Energiesprong voor de troepen uit’ bevat het verhaal van ambitie tot resultaat en van anekdote tot de mensen die Energiesprong maakten.

download
06 februari 2017
download

NSOB, Beweging brengen in de bouw 

download
06 februari 2017
open link

NOMagazine#1

Nomagazine waar EPV-bedragen en kledingontwerpers samen komen.

open link
29 november 2016
open link

Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen

Stroomversnelling Nederland: 4,5 miljoen woningen naar Nul op de Meter

open link
22 november 2016
download

Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

Klimaatadaptatie is een essentieel onderdeel van een toekomstbestendig Nederland. De schaalgrootte van Stroomversnelling biedt een unieke mogelijkheid om grote hoeveelheden regenwater op te vangen en tevens het perspectief dat nodig is om de markt uit te dagen met nieuwe betaalbare oplossingen te komen.

download
31 oktober 2016
download

Stroomversnelling Koopwoningen

Wat zijn de ervaringen en wat kunnen we daarvan leren?

download
18 juli 2016
download

Nul op de Meter gegarandeerd goed!

Nul op de Meter is in ontwikkeling. Wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn de grootste struikelblokken?

download
14 juni 2016
download

Bewonerservaringen en meetresultaten uit Nul op de Meter woningen in Heerhugowaard

In dit document delen we de monitoringsresultaten van 55 woningen die naar Nul op de Meter zijn gerenoveerd in Heerhugowaard. Rigo onderzocht de resultaten van de door BAM en woningcorporatie Woonwaard georganiseerde bewonersinterviews en TNO analyseerde de meetgegevens over energiegebruik en de energieopwekking. Uit deze resultaten kan iedereen lessen trekken voor andere NOM-projecten.

download
07 juni 2016
download

Publicatie Duurzaam Thuis

Duurzaam Thuis deelt inzichten uit experimenten in renoveren naar Nul op de Meter én Langer thuis wonen.

 

download
19 april 2016
download

Financiers van banken en intermediairs kunnen bijdrage aan Nul op de Meter

Het wordt voor particuliere woningeigenaren makkelijker om hun woning naar Nul op de Meter te renoveren.

download
22 februari 2016
download

Businesscase en financiering van Nul op de Meter voor corporaties

Stroomversnelling is bezig een industriële aanpak te ontwikkelen die het goedkoper maakt woningen naar Nul op de Meter te renoveren.

download
15 februari 2016
download

Monitoring Prestatiegarantie-contracten

TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 delen met plezier de lessen die zij hebben getrokken uit monitoring. In dit document draait het om prestatiegarantiecontracten. Het begint met een korte inleiding over wat Nul op de Meter is en hoe een prestatiegarantiecontract eruit ziet. U vindt de negen belangrijkste factoren die een rol spelen bij het waarmaken van de gegeven garanties. Vervolgens kunt u zich verdiepen in de Energiebundel en salderen. Ook worden de belangrijkste resultaten uit vier gemonitorde projecten gedeeld en wordt het hoe en waarom van monitoring uitgelicht.

download
01 december 2015
download

Resultaten monitoring bewoners

TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 deelt met plezier de lessen die zij hebben getrokken uit de monitoring van een aantal energiezuinige renovatie- en nieuwbouwprojecten. In dit document draait het om 
de bewoner, een niet te onderschatten aspect dat komt kijken bij (ver)nieuwbouw. Hoe tevreden zijn bewoners met de renovatie en welke aspecten spelen daarbij een rol?

download
14 mei 2015
download

TNO: Concepten Nul op de Meter en 80% besparing

Een business- of bedrijfsmodel herbergt verschillende bedrijfsaspecten, waaronder operationele, organisatorische en financiële.

download
01 mei 2015
download

Onderzoek naar ervaringen van bewoners

Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit.

download
01 mei 2014
download

Bedrijfswaardemodel voor investeringsberekening Nul op de Meter aanpak.

Dit is de nieuwe versie van het model (gebaseerd op het bedrijfswaardemodel) voor corporaties om te berekenen wat de maximale investeringsruimte is voor een Nul op de Meter vernieuwbouw.

download
01 oktober 2013