Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag Rechtvaardige energietransitie

Samenwerkdagen

Onder invloed van de gestegen energieprijzen en de daarmee samenhangende energiearmoede neemt de aandacht voor het thema rechtvaardige energietransitie toe. Niet alleen in de media en bij de overheid; ook in de energietransitie sector zelf rijst de vraag hoe gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, financiële instellingen en andere marktpartijen rechtvaardigheid in de energietransitie in de praktijk kunnen vormgeven. Wat zijn de principes die hierbij gehanteerd kunnen worden en wat vraagt dit van betrokken partijen? Op dinsdag 20 juni staat de Samenwerkdag van Stroomversnelling volledig in het teken van een rechtvaardige energietransitie. Tijdens deze dag gaan we samen in gesprek over de impact die onze keuzes hebben op rechtvaardigheid en willen we samen met jullie verkennen welke rol de sector daar zelf in kan vervullen.

Programma

 • 12.30 – 13.00 inloop
 • 13.00 – 13.15 opening door Jetske Zonneveld (dagvoorzitter) en welkom door Ivo Opstelten (directeur Stroomversnelling)
 • 13.15 – 13.35 keynote door Patrick van Lunteren (Platform31)
 • 13.35 – 13.45 introductie Leidende principes Rechtvaardige energietransitie door Xenia Leito (Squarewise)
 • 13.45 – 14.30 deelsessieronde 1: 3 praktijkcases over rechtvaardigheid 
  • De gemeente Groningen ziet energie als een publieke nutsvoorziening die ze bij voorkeur zelf in de hand nemen waarbij de baten ten goede komen aan de gemeenschap en niet aan derden.
  • Om het gespikkeld bezit van slecht geïsoleerde woningen in de wijk Nieuwdorp te verduurzamen heeft de gemeente Stein beoogd om particuliere woningbezitters mee te laten liften met de woningcorporatie. Nu dit om uiteenlopende redenen niet lukt, richt de gemeente zich erop om de particuliere woningbezitter meer keuzevrijheid te geven met maatwerk en meerdere opties voor de uitvoering.
  • BAM probeert aan de hand van een innovatieve aanpak en betaalbare duurzame renovatieconcepten en gebruik van EPV een optimaal rendement op gebied van duurzaamheid en gezondheid binnen het beschikbare budget te realiseren.13.45 – 14.30 deelsessieronde 1
   3 praktijkcases over rechtvaardigheid bij thema’s als collectieve warmtevoorziening, gespikkeld bezit en verduurzamen in kwetsbare wijken
 • 14.30 – 15.15 deelsessieronde 2: 3 praktijkcases over rechtvaardigheid
  • De gemeente Groningen ziet energie als een publieke nutsvoorziening die ze bij voorkeur zelf in de hand nemen waarbij de baten ten goede komen aan de gemeenschap en niet aan derden.
  • Om het gespikkeld bezit in de wijk Nieuwdorp te verduurzamen had de gemeente Stein beoogd om particuliere woningbezitters mee te laten liften met de woningcorporatie. Nu dit om uiteenlopende redenen niet lukt, richt de gemeente zich erop om de particuliere woningbezitter meer keuzevrijheid te geven met maatwerk en meerdere opties voor de uitvoering.
  • BAM probeert aan de hand van een innovatieve aanpak en betaalbare duurzame renovatieconcepten en gebruik van EPV een optimaal rendement op gebied van duurzaamheid en gezondheid binnen het beschikbare budget te realiseren.
 • 15.15 – 16.15 wereldcafé: Aan de slag met de principes
 • 16.15 – 16.30 afsluiting inhoudelijk programma terugkoppeling deelsessies en takeaways
 • 16.30 – 17.30 borrel

Op initiatief van Stroomversnelling zijn partijen uit de sector met elkaar in gesprek gegaan over het thema rechtvaardige energietransitie. Bouwers, energiecorporaties, gemeenten en andere betrokkenen hebben 5 principes geformuleerd en invulling gegeven aan de betekenis van de principes voor de sector. Een eerste concept van de leidende principes is door onder andere ambtenaren en onderzoekers en voorzien van verschillende perspectieven en vervolgens getoetst tijdens een ontwikkeltafel. Het document ‘Leidende Principes voor een rechtvaardige energietransitie’ is hier in te zien en/of te downloaden. Dit document blijft een levend document om zo ook andere partijen in de sector te kunnen uitnodigen om input te leveren over hun visies op een rechtvaardige energietransitie.

Deel dit bericht via social media: