Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Webinar Nieuwe wetten voor warmte: wat moet je nu al weten?

Thema events

Ben je bezig met een warmteinitiatief? Dan sta je sterker als je straks snel kunt inspelen op wetgeving die nu bij de Tweede Kamer ligt. Laat je bijpraten door de experts van Energie Samen die bij de totstandkoming van de wetgeving betrokken zijn.

Het gaat om twee wetten die forse impact hebben op de warmtetransitie:

  • De Wet Collectieve Warmtevoorzieningen WCW (ook wel de Warmtewet genoemd).
  • De Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie. Die regelt onder andere hoe gemeenten kunnen besluiten om wijken op een bepaald moment aardgasvrij te maken.

We hebben bereikt dat niet alleen overheden maar ook warmtegemeenschappen een centrale positie krijgen rond warmtenetten. Dat biedt enorme kansen voor onze sector. Sluit aan, eventueel samen met een ambtenaar van jouw gemeente.

Na dit webinar weet je:

  • wat de laatste stand van zaken is,
  • wat dat voor energiecoöperaties betekent,
  • wat dit voor gemeenten betekent
  • waar je nu al op kan voorsorteren,
  • wat de wetgeving betekent voor jouw samenwerking met overheden en marktpartijen.

De experts van Energie samen praten je bij

Je wordt bijgepraat door Siward Zomer (Coöperatief directeur) en Ilonka Marselis (Kennisontwikkelaar warmte). Zij zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom deze wetgeving.

Meer informatie (inhoudelijk)
Crack the process: in twee sessies (november 2022 en juni 2023) keken we met ontwerpteams naar de mogelijkheden om een warmteproces te versnellen. Ook de mogelijke wetswijzigingen kwamen hierbij aan de orde. De resultaten van de eerste sessie publiceerden we in maart 2023 (resultaten bekijken). De tweede sessie is niet opgenomen.

Kennissessie lokale samenwerking: naar een ‘nieuw normaal’: in deze kennissessie (26-09-2023) bespraken we vier beleids- en juridische instrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie: Dienst Algemeen Economisch Belang, Algemene aanbestedings- en staatsteunregels, Right to Challenge en Opgroeiruimte. Deze kennissessie is niet opgenomen.

Nieuws: ‘Energiecoöperaties belangrijke rol in nieuw voorstel Wcw’ (nieuwsbericht, 09-07-2023)

Organisatie
Het webinar wordt georganiseerd vanuit de Participatiecoalitie, samen met Klimaatverbond  en Stroomversnelling.

Participatiecoalitie: Samen met vier andere organisaties bieden de Participatiecoalitie een landelijk ondersteuningsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Ze ondersteunen onder andere 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken. Lees meer op participatiecoalitie.nl

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van decentrale overheden die is opgericht in 1992. De vereniging telt op dit moment 150 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met hen werkt Klimaatverbond Nederland op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau aan actief en impactvol klimaatbeleid. Lees meer op klimaatverbond.nl

Stroomversnelling: Stroomversnelling is een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. De leden beslaan de gehele keten van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Ook werkt Stroomversnelling via lobby aan de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving.

 

Deel dit bericht via social media: