Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Eindrapport Stroomversnelling over warmtenetten en NOM-renovaties

Aansluiting op warmtenet kan woning duurzaam maken

Aansluiting op een warmtenet is een interessante optie voor de verduurzaming van woningen naar Nul op de Meter-niveau, in het bijzonder voor hoogbouw. Dit blijkt uit het eindrapport van het onderzoek dat Stroomversnelling dit jaar samen met woningcorporaties en warmtebedrijven heeft uitgevoerd.

Nul op de Meter en Nul op de Rekening

In het optimale concept wordt voor elektriciteit Nul Op de Meter (NOM) en voor warmte Nul op de Rekening (NOR) gerealiseerd. Het resultaat voor de bewoners is een comfortabele woning met voorspelbare woonlasten en een duurzaam energiegebruik.

Om een woning te renoveren naar Nul op de Meter wordt doorgaans een aantal standaard maatregelen uitgevoerd, zoals een volledig op elektriciteit gebaseerde energievoorziening (‘all‐electric’) met dakvullende zonnepanelen. Daarmee wordt voorzien in alle elektriciteit die op jaarbasis nodig is voor het huis en het huishouden.

Een aansluiting op een warmtenet bij een Nul op de Meter-renovatie is in principe ook mogelijk, al wordt een belangrijk basisprincipe van Nul op de Meter dan op een andere manier ingevuld. Bij een aansluiting op het warmtenet komt een deel van  de gevraagde energie (de warmtevraag) binnen via een externe, duurzame warmtebron. Dit betekent dat niet meer alle gevraagde energie op of aan de woning zelf wordt opgewekt. De verhuurder of eigenaar/bewoner koopt bij de renovatie alle kosten voor duurzame warmte voor een langere periode af bij het warmtebedrijf. Dit betreft de eventuele aansluitkosten, het vastrecht en de warmte zelf. Het warmtedeel is daardoor Nul op de Rekening (NOR).

Duurzame warmte als voorwaarde

Met name voor hoogbouw zijn warmtenetten met duurzame energie-opwek een interessante optie, zo blijkt uit het onderzoek dat Stroomversnelling de afgelopen maanden samen met overheid, woningcorporaties en warmtebedrijven heeft uitgevoerd. Omdat bij hoogbouw de mogelijkheden beperkt zijn om elektriciteit op of aan het gebouw op te wekken, wordt dit aangevuld met duurzame, fossielvrije warmte van een warmtenet. Duurzame warmte is warmte afkomstig van nieuwe duurzame bronnen of restcapaciteit van bestaande duurzame bronnen. Dat kan ook de restcapaciteit zijn van woningen die op NOM-niveau zijn gerenoveerd.

Op die manier is het mogelijk een NOM/NOR-renovatie uit te voeren die leidt tot een woonlastenneutraal resultaat voor de bewoner en een businesscase voor de woningcorporatie. Vanwege de lage warmtevraag van NOM/NOR-woningen, staat de business case van de warmtebedrijven onder druk, maar zij krijgen de kans om via netverdichting met dezelfde leidinginfrastructuur meer klanten van warmte te voorzien, waardoor de businesscase ook voor warmtebedrijven aantrekkelijk wordt.

Aanbevelingen Stroomversnelling

Het rapport van Stroomversnelling bevat een aantal aanbevelingen voor overheid, warmtebedrijven en wooncorporaties. Hieronder de belangrijkste:

  • Pas de wettelijke kaders aan om NOM/NOR mogelijk te maken, met name de Warmtewet en de EPV-wetgeving.
  • Richt een waterdichte warmteboekhouding in om duidelijkheid te geven over de productie van duurzame bronnen en de link naar specifieke woningen.
  • Onderzoek bij (hoogbouw) projecten of een combinatie met een warmtenet een slimme oplossing is.
  • Wijs gebieden aan waar geëxperimenteerd kan worden met warmtenetverdichting om te verkennen of de synergievoordelen in de praktijk worden behaald.
  • Initieer een warmteversnelling volgens de methode van Stroomversnelling met als doel dat marktpartijen samen op grote schaal NOM/NOR-renovaties, nieuwe duurzame bronnen en de verdichting van de warmtenetten combineren.

Het rapport is te vinden op Energielinq.nl

Deel dit bericht via social media: