Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Elementen van succesvolle wijkaanpak onder de loep in nieuw Shift magazine

Stroomversnelling heeft deze week de tweede editie van Shift magazine gepubliceerd. In dit digitale magazine worden vier markante wijkaanpak-cassusen onder de loep genomen.

Shift magazine is bedoeld voor iedereen die direct betrokken is bij de lokale warmtetransitie. Het centrale thema van deze editie is: ‘Succesvol samenwerken in de energietransitie’. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden wordt inzicht, verdieping en inspiratie geboden aan woningcorporaties, gemeenten, bewonersinitiatieven en netbeheerders. Het magazine is hier gratis te downloaden.

In het nieuwe Shift magazine worden vier praktijkcases uit de wijkaanpak voorzien van context en verdieping, in de vorm van interviews en analyses. De casuïstiek wordt bovendien verbonden met inzichten rondom samenwerking, in een driedelig artikel van samenwerkingsspecialist Edwin Kaats. Ook krijgt de lezer een serie praktische tips over omgevingsmanagement uit de infrasector, en ‘mislukkingen-expert’ Paul Iske gaat in op de psychologie van het leren van ‘briljante mislukkingen’ in de wijkaanpak. In een interview met Maureen van Eijk (Directeur NPLW) wordt de verbinding gemaakt met het regionale en nationale perspectief.

Casussen en analyse van de samenwerking
De vier wijkaanpakken die tegen het licht worden gehouden zijn Berggierslanden in Meppel, de Benedenbuurt in Wageningen, ’t Ven in Eindhoven en Groenoord, Schiedam. Edwin Kaats signaleert in zijn analyse een opvallende rode draad: “Het is interessant dat in elke casus een leerproces schuilgaat dat vraagt om risico nemen, stappen zetten, fouten maken, ervan leren en het vervolgens beter doen of een nieuwe weg inslaan.” En zo zijn er meer overeenkomsten: “De vier casussen verkiezen beweging boven perfectie of maximaal draagvlak,” aldus Kaats.

De casussen en de analyses zullen ongetwijfeld resoneren bij lezers die zelf betrokken zijn bij de praktijk van de warmtetransitie. Daarnaast schetst Kaats aan de hand van het begrip ‘opgavenetwerk’ een beeld van het type samenwerking dat past bij een gebiedsgerichte aanpak in de warmtetransitie: “Het is van belang dat we de potentiële kracht van netwerken goed leren benutten,” aldus Kaats. “Dat is nog wel een uitdaging! De praktijkvoorbeelden laten zien dat we daarin stappen zetten.”

Download de tweede editie van Shift Magazine

Nog steeds verkrijgbaar: eerste editie Shift magazine
Zie ook: De Shift IV: samen leren door vallen en opstaan

Onder de titel De Shift organiseert Stroomversnelling sinds enkele jaren een serie praktijkgerichte events over actuele kwesties in gebiedsgerichte verduurzaming. Daarbij is er steeds speciale aandacht voor de bottlenecks waar koplopers mee worstelen.

Deel dit bericht via social media: