Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling als transitienetwerk

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben elkaar nodig in de transitie naar een duurzame samenleving. Ze zoeken elkaar buiten hun eigen sector op, want duurzaamheidsuitdagingen snijden dwars door sectoren en ketens heen. Ze begeven zich steeds vaker in ‘transitienetwerken’: multidisciplinaire netwerken waarin gewerkt wordt aan de producten en diensten van een nieuwe economie. Stroomversnelling is zo´n transitienetwerk en maakt onderdeel uit van een onderzoek over dit soort netwerken.

Behoefte aan transitienetwerken is groot

Transitienetwerken schieten als paddenstoelen uit de grond. Landelijke netwerken zoals MVO-NederlandStroomversnelling en Circle Economy zijn ondertussen bekend bij veel bedrijven en overheden. Maar ook op lokaal en regionaal niveau organiseren ondernemers en andere organisaties zich rondom duurzame thema’s. Transitienetwerken zijn een relatief nieuwe organisatievorm en er wordt nog volop over geleerd. De behoefte aan transitienetwerken zal waarschijnlijk alleen maar groeien. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid zijn daarom gebaat bij een professionaliseringsslag van deze netwerken.

Stroomversnelling goed voorbeeld

Stroomversnelling is een goed voorbeeld van zo´n netwerk. Stroomversnelling is geëvolueerd van een deal tussen zes woningcorporaties en vier bouwers tot een breed netwerk met de missie om de energietransitie in de woningmarkt te versnellen. Een enkeling die betrokken was bij de deal in 2013 heeft afscheid genomen maar daarvoor in de plaats zijn nieuwe bedrijven en andere organisaties toegetreden, zoals gemeenten en netbeheerders. Ook inhoudelijk heeft het netwerk zich geëvolueerd. De oorspronkelijke transactie voor 11.000 woningen is een springplank geweest, geen doel op zichzelf; dat was het innovatieproces. Ondertussen wordt ook gewerkt aan innovaties op het gebied van nieuwbouw, flats en koopwoningen. Vandaag de dag is de nul-op-de-meter (NOM)-woning een begrip in de bouw en staan er enkele duizenden van in Nederland.

Handvatten voor transitienetwerken

Het artikel dat Klaas Vegter (Transitiemaker bij Squarewise), Mark van Twist (Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit) en Leen van Dijke (voorzitter Stroomversnelling) schreven voor het herfstnummer van Holland Management Review , biedt handvatten aan de initiatiefnemers, ondernemers, beleidsambtenaren en andere professionals die hiermee te maken hebben. Door verkennend onderzoek te doen naar negen verschillende cases, waaronder Stroomversnelling, is de organisatievorm van de transitienetwerken beter in kaart gebracht. In het artikel wordt antwoord gegeven op twee vragen: (1) hoe kan een transitienetwerk worden opgebouwd? (2) Wat zijn lessen voor een succesvol netwerk?

Download en lees het artikel op de website van Squarewise

Deel dit bericht via social media: