Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Een integrale visie en vier aanbevelingen voor het Klimaatakkoord

Welke stappen zijn nu nodig om in 2050 te staan waar we willen?

De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn alleen te bereiken als we terugrekenen vanaf het einddoel. We moeten backcasten om te weten wat er nu nodig is om in 2050 te staan waar we willen. Volgens Stroomversnelling, deelnemer aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving, vraagt dit een integrale visie. In de position paper die Stroomversnelling op 29 mei 2018 met leden, partners en de sectortafel deelt, doet zij concrete aanbevelingen voor de versterking van het Klimaatakkoord.

De energietransitie in de gebouwde omgeving is niet alleen een technologische en financiële opgave, de sociale opgave is misschien wel het grootst. 7 miljoen woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn. Dit maakt het ontzettend belangrijk om bewoners in beweging te krijgen. Het moet voor iedereen mogelijk worden om mee te doen. Voor het complete beeld en de integrale visie, lees de position paper. Hieronder geeft Stroomversnelling belangrijke 4 aanbevelingen:

1. Bied bewoners de mogelijkheid om met nieuwe energie beter te wonen voor hetzelfde geld en leg de uitgangspunten daarvoor wettelijk vast.

2. Ontwikkel een betaalbaar aanbod

Bewoners willen kunnen kiezen uit verschillende renovatieconcepten (met prestatiegaranties), die vooral ook betaalbaar zijn. Dit betekent dat de hele bouwsector aan de slag moet met innovatie en industrialisatie, om de kosten fors omlaag te brengen. Belangrijk is ook dat de juiste stappen in de juiste volgorde worden gezet, om desinvesteringen te voorkomen. Het doel is dat bewoners na de renovatie dezelfde woonlasten hebben als ervoor. In plaats van energiekosten betalen ze dan een energieprestatievergoeding of -rekening. Beter wonen voor hetzelfde geld is de beste manier om mensen warm te krijgen voor de transitie.

3. Genereer stuwkracht door bewoners te betrekken

De energietransitie raakt mensen op de plek waar ze wonen en werken. Dichterbij kan de transitie niet komen. Daarom is het noodzakelijk om bewoners mee te nemen in de afwegingen en beslissingen rond een nieuwe energievoorziening in hun wijk. Het moet voor bewoners 100 procent duidelijk zijn wanneer door wie en waarover besluiten worden genomen. Bewoners hebben er recht op om vroegtijdig te weten wat er in hun wijk gaat gebeuren. Daar ligt een grote taak voor de net aangetreden gemeentebesturen. Ook moeten bewoners waar mogelijk worden ontzorgd. Ook op dat punt hebben de overheid en bedrijven heel wat te doen. Het goede nieuws is: als de bewoners eenmaal enthousiast zijn, is de transitie niet meer te stoppen.

4. Zorg voor de juiste prikkels met wet- en regelgeving

De SDE+-tender voor wind op zee heeft bewezen dat er met de juiste prikkels veel kan worden bereikt. Wind op zee is spectaculair veel goedkoper geworden. Zo kan het ook gaan met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Stroomversnelling roept de overheid op om wet- en regelgeving te maken die de energietransitie in de gebouwde omgeving een duwtje in de rug geeft. Bijvoorbeeld door energiebelasting op de CO2-uitstoot van elke energiebron, een goede normering voor de energieprestatie van woningen, een subsidietender om innovatie en industrialisatie in de bouwsector op gang te brengen (ter ondersteuning van de bouwer, niet de afnemer) en diverse vormen van objectgebonden financiering voor woningeigenaren. En wat ook belangrijk is: maak de 20-wijkenpilot die dit jaar van start gaat representatief voor de opgave. Dan levert de pilot maximale kennis en ervaring op en kunnen we daarna echt stappen gaan maken.

Lees de hele position paper van Stroomversnelling.

 

Deel dit bericht via social media: