Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Proeftuin Heeg - Súdwest-Fryslân

We hebben via e-mail contact gehad met leden van de werkgroep Warm Heeg.

Context Heeg
In Heeg wordt sinds 2018 gewerkt aan een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De bronwarmte voor de warmtepompen wordt geoogst uit het oppervlaktewater van het Hegermeer en uit de ondergrond (WKO). Voor de benodigde stroom wordt gebruik gemaakt van onder andere zonne-energie. De doelstelling is dat de warmtevoorziening in bezit en beheer is van het dorp, verenigd in een nieuw op te richten warmte coöperatie. (Meer informatie op www.warmheeg.nl)

Vragenlijst
1. Is er een koudevraag? Zo ja, wordt deze gekoppeld aan de warmtevraag?
De vraag/belangstelling is er wel, maar er gaat geen koude-aanbod komen omdat dit veel te kostbaar wordt.

2. Wordt er gebruik gemaakt van een groot aantal warmtepompen? Zo ja, wordt er dan ook aan een vorm van peakshaving gedaan om de belasting van het elektriciteitsnet te beperken?

Zo ver is het projectteam nog niet. Binnenkort start de ontwikkeling van het Voorontwerp.

3. Wordt er gebruik gemaakt van lokale energiebronnen. Zo ja, kan dit worden gekwantificeerd? Zo nee, welke energiebronnen worden er gebruikt/waar komt de energie vandaan? ‘Lokaal’ vatten wij hier op als: een energiebron in dezelfde gemeente.
Er wordt warmte onttrokken aan het lokale oppervlaktewater (TEO) en er wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte. TEO wordt in de zomermaanden gebruikt als rechtstreekse bron voor de warmtepomp en ook voor regeneratie van (oftewel opslag van warmte in) de WKO bron. Gedurende de rest van het jaar wordt de WKO gebruikt als bron voor de warmtepompen. De WKO wordt aangevuld met duurzaam opgewekte energie uit zonnepanelen, en hopelijk ook windenergie. Uiteindelijk levert TEO, aangevuld met zonne-energie, windenergie en netoverschot, alle benodigde energie. WKO is alleen het opslag medium. Daarnaast worden plannen ontwikkeld voor eigen lokale stroomopwek. Er wordt uitgaan van 100% verduurzaming van alle benodigde energie. Dit is complex, omdat het huidige beleid van de Provincie Friesland alle windenergie clustert in slechts drie windparken, die niet in de buurt van Heeg liggen.

4. Worden er laagwaardige energiebronnen gebruikt bij een laagwaardige vraag?

Grotendeels maakt men gebruik van laagwaardige energiebronnen, te weten TEO en bodemwarmte.

5. Is het systeem vraaggestuurd?
Ja.

6. In hoeverre is er nog fossiele energie nodig? Indien er nog tijdelijk fossiele energie nodig is, gedurende welke periode?
In principe wordt er zo min mogelijk fossiele energie gebruikt; alleen als back-up en voor piekvoorziening. De levering van 55 ⁰C aan het LT-net wordt gedaan door warmtepompen. Piek en back-up voorziening worden in eerste instantie geregeld met een gasketel, waarbij het streven is deze te laten branden op aardgas en waterstof in de verhouding 30/70. De verhouding 30/70 is nodig omdat er nog geen 100% waterstof ketels zijn. De benodigde waterstof wordt lokaal opgewekt. Zodra er 100% waterstof ketels zijn wordt overgeschakeld op 100% waterstof. Voor het aardgas wordt onderzocht of dit kan worden vervangen door biogas. Piekketels staan in het Schets Ontwerp voor 20% van het totaal. Het streven is om dit in het Voorlopig Ontwerp terug te brengen naar maximaal 10%, mits dit haalbaar is in de business case.

7. In hoeverre worden de afnemers geschikt gemaakt voor LT? (Isolatie + ventilatie en/of aanpassing afgiftesysteem)
In de wijk waar een LT-net van 55 ⁰C wordt aangelegd zijn vrijwel alle woningen al geschikt.

Terug naar het artikel

Proeftuin Generalenbuurt – gemeente Eindhoven

Proeftuin Zuidwolde – gemeente Het Hogeland

Proeftuin Panningen-centrum – gemeente Peel en Maas

Proeftuin Panoramabuurt – gemeente Vlissingen