Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

In vier jaar van prototype naar compleet NOM Keur, BAM deed het

Op 8 februari jongstleden kreeg BAM als eerste bouwer in Nederland het complete NOM Keur uitgereikt uit handen van de minister. In 2013 zag het allereerste nul-op-de-meterhuis van BAM het licht. Het was de tijd van de eerste prototypes in de Deal Stroomversnelling Huur. Slechts vier jaar later heeft BAM zo´n 500 goed werkende NOM-woningen. Hans Kerkhof, productontwikkelaar bij BAM Wonen, maakte het allemaal van dichtbij mee én werkte mee aan de ontwikkeling van het NOM Keur.

We wilden een uniforme garantie

Hans Kerkhof BAM Wonen
Hans Kerkhof | BAM Wonen

“Bij het eerste prototype was het nog afwachten of de alle installaties wel naar behoren presteerden, de juiste reken- en meetinstrumenten waren er simpelweg nog niet. Alles was nieuw voor iedereen die meedeed,” vertelt Hans Kerkhof. Tijdens de eerste bijeenkomst van de bouwers in de Deal werden de prestaties met elkaar vergeleken en kon iedereen zien wat de ander had gemaakt. “Er bleken best wel grote verschillen te zijn in de vier concepten qua isolatiewaarde, de opwek door PV panelen en de levering van tapwater. De discussie over prestatie-eisen kwam op gang; waar moet een NOM-woning precies aan voldoen, wat spreken we hierover af? Een woningcorporatie moet ten slotte weten wat hij koopt. We wilden een uniforme garantie en zo ontstond de suggestie van een keurmerk.”

Inspanning wordt beloond

De deal Stroomversnelling Huur ging langzamerhand over in een bredere beweging. Stroomversnelling had nu leden die samenwerken aan de condities om de energietransitie in Nederland te versnellen. Eén van de initiatieven was de ontwikkeltafel NOM Keur en BAM schoof aan. “Het was een brede groep met uiteraard bouwers maar ook woningcorporaties, mensen uit de monitoringshoek en Stroomversnelling-experts. Het kostte best veel inspanning en tijd maar het voordeel is wel, je zit altijd op de eerste rij als het om ontwikkeling gaat. Je weet dus precies waar het product aan moet voldoen. Wij hebben dan ook steeds ons product mee-ontwikkeld met het NOM Keur.” En dat heeft zich nu uitbetaald; BAM is de eerste met het complete NOM Keur. Dat betekent dat het NOM-product goed presteert over alle drie de fases: propositie, toepassing en levensduur.

Kerkhof: “Door het NOM Keur kan een opdrachtgever met zekerheid het product inkopen omdat aanbieders hun product maken naar de juiste kwaliteitsstandaarden. Zonder keurmerk wordt het een potje, als aanbieders niet goed werkende NOM-producten afleveren zet dat NOM in een slecht daglicht. Nu weet je ten minste dat het voldoet aan bepaalde eisen.”

Plug & play

BAM´s eerste nul-op-de-meterhuis staat in Heerhugowaard, inmiddels zijn dat er 138 in dezelfde wijk. Het huidige NOM-product is in vergelijking met het prototype qua uiterlijk niet heel veel veranderd, behalve dat de energiemodule kleiner is. De grootste verbeteringen zitten hem in de techniek en de snelheid. Die snelheid heeft alles te maken met het feit dat er momenteel veel meer al in de fabriek klaar wordt gemaakt; prefabricatie. “Ja die techniek hebben we inmiddels wel onder de knie maar alles kan beter, met name voor de bewoners. De renovatie gaat al snel maar het kan sneller, door nog meer te prefabriceren zodat alles ter plekke plug&play kan worden gedaan.”

En wat vinden de bewoners er eigenlijk van?

Bewonerstevredenheid vormt een belangrijk onderdeel in de laatste fase van het NOM Keur. Er wordt gemonitord en onder bewoners worden tevredenheidsenquêtes afgenomen. Alleen als ook zij blij zijn, dan kan het complete NOM Keur worden toebedeeld. Een blije bewoner is zeker niet vanzelfsprekend. “Wij merken nog steeds dat bewoners veel aandacht nodig hebben. Je moet mensen echt heel goed voorbereiden en op de hoogte houden. Wij doen dat bijvoorbeeld met een standaardpresentatie waarbij de bewoners kunnen aangeven wat ze willen weten. Dat vertellen we hen dan. Plus iedereen wordt persoonlijk benaderd. Tijdens de verbouwing zelf werken we altijd met vaste teams die iedere dag beginnen met de dagstart. Tijdens die dagstart bespreken de uitvoerder en werklieden of er sprake is van speciale omstandigheden. Dat kan gaan om katten die in de achterkamer moeten blijven zitten of bijvoorbeeld om mensen die bedlegerig zijn. Daarnaast evalueren we tijdens de dagstart wat er de dag ervoor is gebeurd. Zo is iedereen elke dag perfect op de hoogte van de omstandigheden van die dag. En dat komt het proces met de bewoners ten goede.”

Hans Kerkhof is trots: “We hebben nu  500 woningen gerealiseerd die allemaal naar verwachting presteren en de bewoners voordeel opleveren, qua comfort en financieel.”

Verder lezen

  • Meer Heerhugowaard; lees verhalen van medewerkers van BAM, woningcorporatie Woonwaard, een bewoonster en bekijk de film.
  • Raadpleeg eens het bewonersdraaiboek, dit staat vol met goeie tips.
  • Lees alles over het NOM Keur en de uitreiking aan BAM tijdens Energy Up aan BAM

Deel dit bericht via social media: